23 iulie – 19 septembrie 2010

Expoziţia “Maeştri ai picturii româneşti – patrimoniu inedit din colecţia Muzeului de Artă Braşov” îşi propune să prezinte publicului valori de artă românească din colecţia muzeului a căror valorificare a fost neglijată în ultimii ani. În expoziţie figurează lucrări de artă inedite, prezentate publicului în premieră, expuse rar sau care nu au fost incluse în expunerea muzeului de câteva decenii. Expoziţia propune un parcurs care jalonează principalele momente din evoluţia picturii româneşti moderne, de la artiştii străini stabiliţi în Ţările Române în prima jumătate a secolului XIX până la afirmarea abstracţionismului în perioada postbelică.

Curator: Radu Popica

Artişti incluşi în expoziţie

Dan Băjenaru, Sabin Bălaşa, Adam Bălţatu, Leon Alexandru Biju, Marius Bunescu, Anton Chladek, Aurel Ciupe, Cecilia Cuţescu-Storck, Nicolae Dărăscu, Ştefan Dimitrescu, Ion Gheorghiu, Lucian Grigorescu, Sava Henţia, Gheorghe Ioanid, Barbu Iscovescu, Dumitru Ghiaţă, Constantin Lecca, Nicolae Livaditti, George Demetrescu Mirea, Ion Musceleanu, Samuel Mützner, Ion Pacea, Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Vasile Popescu, Ştefan Popescu, Sabin Popp, Camil Ressu, Constantin Daniel Rosenthal, Jean  Alexandru Steriadi, Ipolit Strîmbulescu, Ion Theodorescu-Sion, Mihai Töpler, Henri Trenk, Alexandru Ţipoia, Ion Ţuculescu, Nicolae Vermont, Arthur Verona, Paul Verona