Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, Sala Fundaţiei „Emil  Alexandrescu” Iaşi

Expozanţi
GABRIEL OBREJA, CORNEL RÂPANU, DELIA AVRAM, MARIA FLOREA, DAN POPA, CĂTĂLINA GRUIA, CIORNEI CONSTANTIN, CIORNEI ALEXANDRU, CLAUDIU PEGESCU, TEODORU IULIAN, ANA FLAVIA STANCU, CATRINEL BĂLEANU, GEORGIANA VARZARI, IOANA IONITÃ, IULIAN BORDIANU

Coordonatori
CONF. UNIV. DR. MIHAI PAMFIL
ASIST. UNIV. DRD. RAMONA BICIUŞCĂ
PREP. UNIV. DRD. ADRIAN STOLERIU

Ceramica e o materie, o tehnică şi o filosofie a creativităţii care deşi e asociată cu artele decorative poate oricând să fie afirmată ca o formă de expresie experimentală a culturii vizuale actuale.

Expoziţia studenţilor de la specializarea Ceramică a Facultăţii de Arte Plastice, Decorative şi Design din Iaşi propune spaţiul unei comunicări nu doar vizual-estetice ci şi emoţional-sociale. Nu ne întrebăm ce este în spatele acestor lucrări, ci mai curând cu ce anume ne pun faţă în faţă aceste expresii de materie, formă şi metaforă.

Exemplificând organicul natural sau pe cel antropomorfic, spaţiul locuirii urbane sau pe cel al producţiei manufacturiere, creaţia lucrărilor ceramice ţine de un simţ tehnic al formei şi un joc metaforic al imaginaţiei. Fie că se expun ca recipiente, fie că se etalează ca arhitecturi experimentale la scară de machete, materiile lucrate sunt suple sau obeze, zvelte sau ponderale, elaborate sugestiv pe verticală sau deschise scenic.

La limita experienţei filosofice, reprezentările ceramice denotă vase ale comunicării alchimice ori case ale locuirii ecologice. Obiecte de ritual sau de uz imaginar, lucrările de ceramică îşi redefinesc funcţia decorativă ca funcţie denotativă. Ele semnifică, mai curând decât plac, atât cât negociază ele cu privitorul.

http://expoceramica2010.blogspot.com/