Curatori – Sanda Watt, Igor Mocanu

Vernisaj 8 iunie 2010, 19h00

Galeria Atelier 35, Șelari 13

10 / 1 este o serie de fotografii realizate în propria garsonieră de la etajul 10 şi restul de 9 pana la parter. O documentare a blocurilor comuniste, seria investighează posibilitatea infinităţii formale pe care o poate îmbrăca un spaţiu proiectat ca irevocabil identic; în ciuda faptului că în perioada comunistă, oamenii erau plantaţi în apartamente identice, în încercarea de a împiedica orice tendinţă spre individualism a omului nou, care nu trebuia să aibă nimic personal.

10 / 1 is a series of images taken in his own flat at the 10th floor and the 9 lining down below it to the ground floor. A documentation of the communist blocks of flats, the series is an insight to the virtual infinity of shapes that an identically projected space can take; despite the fact that during communism people were placed in identical apartments, in an attempt to prevent any individualistic inclinations of the new man, who was not supposed to have anything of his own.

————————————–

De NAG (11 spre 12 iunie) Bogdan Gîrbovan vi-i prezintă pe Veaceslav Druţă, Mălina Ionescu & Ghenadie Popescu cu lucrările video de pe #2 DVD @ PLIC, care va fi lansat în seara NAG de Vladimir Us & Andreea Toma

On NAG (11 to 12 June) Bogdan Girbovan introduces Veaceslav Druta, Maliina Ionescu & Ghenadie Popescu and their videos on #2 DVD @ PLIC, to be launched on the NAG evening by Vladimir Us & Andreea Toma

Portretul lui L. I. Brejnev / Portrait of L. I. Brezhnev |   2002   |   video, 3’50”

Veaceslav DRUȚĂ

Torba / The Bag |   2006   |   video, 4’15”

100 secunde / 100 seconds |   2009   |   video, 1’40”

Ghenadie POPESCU

Punga la români / Romanians with a bag |   2007   |   video, 3’47”

Malina IONESCU