Foto: Vlad Petri

Lucrările lui Vlăduţă reactivează o istorie a picturii pe care nu încetăm să o considerăm bătrână şi obosită.

Autoportretele expuse la Recycle Nest fac parte, mai degrabă, din specia unor rude îndepărtate ale naturilor moarte pictate în 1999 şi 2000, a obiectelor reprezentate pentru ceea ce sunt, ca prilej al glorificării corporale: contur şi miez organic. Insul în corp de cană, piele de porţelan şi fixitate de lemn, atribute pictate în specificul observaţiilor distante, dar frânte în dezbaterea psihanalitică a autoscopării.
Un “cunoaşte-te pe tine însuţi” se impune…

ADRIANA OPREA
PR Recycle Nest