5754_0_1Marţi, 23 februarie 2010, ora 18.00, la Institutul Cultural Român (Aleea Alexandru 38), în ringul Artelor Marţiale, serie de întâlniri pe teme de artă contemporană moderate de Erwin Kessler, va intra Nicolae Comănescu. Artistul va fi invitat să arăte cum tabloul trăieşte mai intens sub tirul loviturilor, cum, hărţuită din toate părţile, pictura capătă vitalitate şi relevanţă.

„Nicolae Comănescu a produs, în perioada fondării grupului Rostopasca, cea mai provocatoare şi influentă lucrare de artă (în fapt, un ciclu de lucrări cu acelaşi titlu) de la sfîrşitul anilor 90. Este vorba despre seria de picturi Zgîţii mă-tii dă fluture, moment remarcabil în schimbarea de registru iconografic, plastic şi deontologic al artei tinere din România. Lucrările din această serie au fost realizate în devălmăşie de membrii grupului Rostopasca şi de colaboratorii acestora, fiecare artist punîndu-şi marca proprie pe o bucăţică sau alta din acest ansamblu propus de către Nicolae Comănescu. (…) Această serie de tablouri a marcat punctul de plecare al unei arte inconfortabile, a provocării perpetue.

Deşi tipic citadin, Nicolae Comănescu, spre deosebire de mulţi dintre congenerii săi, atraşi de zonele multimedia, nu a părăsit niciodată teritoriul tradiţional (văzut adesea drept învechit) al picturii. El şi-a continuat opera de destructurare a reperelor majore ale picturii în chiar teriroriul tabloului. Ruperile de ritm la nivel iconografic, plastic şi etic, au fost urmate de diversiuni tehnice, precum recenta „implementare” a prafului şi a muştarului printre materiile şi materialele de lucru artistice. Tablourile sale îşi continuă astfel opera de subminare a picturii din toate unghiurile, readucînd mereu în discuţie, şi readucînd astfel mereu la viaţă, un medium artistic tradiţional.” – Erwin Kessler

Accesul publicului este liber.

Contact media: Serviciul Presă al ICR, tel: 031 71 00 622, e-mail: biroul.presa @ icr.ro