Vineri 22 iunie 2007, ora 18:30 avem plăcerea să vă invităm la vernisajul expoziţiei “ZOOM IN”

de la Galeria Artis (Bd. Bălcescu nr. 2, Bucureşti).

Curator: Alexandru Rădvan

Expun: Ioana Bohălţeanu, Maria Manea, Alexandra Porumbel, absolvente ale Departamentului de Studii Masterale al Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti

Expoziţia va fi deschisă în perioada 22 iunie – 3 iulie 2007

CONCEPT:

Proiectul “ZOOM
IN” are la bază imaginea digitală sau fotografia, utilizată ca sursă pentru pictură. Apropierea, facilitată de obiectivul aparatului sau de identificarea şi fragmentarea detaliilor unor lucrări, deschide noi perspective de abordare a imaginii. Izolarea elementelor semnificative sau supradimensionarea lor comprimă spaţiul, in scopul creării unei imagini de impact.

ARTIŞTI:

Ioana Bohălţeanu
Seria «portrete de mâini» e privită ca o colecţie de poveşti. Mâinile călătoresc în jurul corpului pe tot parcursul vieţii noastre. În ele transpare şi acţionează inteligenţa, datorită căreia dobândesc un caracter nobil. Prin natura lor, gesturile aparţin efemerului şi
“fiind locul de contact cu viaţa sensibilă, ele capătă o intensitate comunicativă” (René Huyghe). Gesturile pot fi judecate şi catalogate în funcţie de spaţiul cultural în care s-au consumat. În relaţionarea cu semenii, mâna urmează ochilor ca importanţă. Separată de mâna care o animă, mânuşa rămâne ca o mărturie a activitaţii căreia i-a slujit; acest obiect-mijlocitor păstrează cel mai bine amprenta omului.

Maria Manea
Imaginile cu caracter secvenţial au la bază detalii din lucrările lui Ingres, recompuse şi supradimensionate. Preferinţa pentru operarea cu elemente din neoclasicism apare din investigarea bogăţiei de detalii şi a materialităţii formelor specifice acestui tip de reprezentare; fragmentele îşi amplifică pregnanţa vizuală, integrându-se unei noi percepţii de structurare a ansamblului. În tema actuală, secvenţele se adaptează unei forme personale de expresie, care modifică datele originale şi reorganizează detaliul care devine icon. Reinterpretarea se realizeaza păstrând datele de modeleu. Citatul cultural şi «secvenţele» sunt abordate din perspectiva artei postmoderne, care dizolvă într-o anumită măsură distincţiile dintre diferite forme de expresie. Abordarea actuală este susţinută şi de componenta media a proiectului, aceea a prelucrării detaliilor cu ajutorul calculatorului, dinamizând procesul de lucru.

Alexandra Porumbel
«Fashion victim» e un studiu al atitudinii legate de modă, dar şi o preocupare pentru selecţia, distribuirea şi corelarea elementelor decorative. Obiectele care fac parte din universul personajelor îşi păstrează identitatea: culorile frapante ale mobilierului sunt aplicate pe fundaluri plate. Se urmăreşte o diversitate cât mai mare a mijloacelor de exprimare plastică: colaj, inserţii pe pânză. Imaginile care stau la baza realizării lucrărilor sunt preluate din mass-media şi fotografii personale.

Vă aşteptăm!