CÂMP. REVELAȚIE. VIBRAȚII – Expoziție de grup/ Lucian Cioată, Maria Cioată și David Leonid-Olteanu /1 octombrie-5 noiembrie 2023

Galeria INSPIRATIO Gift Studio – Curtea Johannes Honterus 8

Program vizitare: Zilnic 10.00-19.00

Intarea gratuită.

Ceramica este prezentă la loc de cinste la Bienala Albastră de la Brașov.

VIBRAȚII – Maria Cioată

Formele volumetrice transced orizontul de așteptare, în relație cu materialul. Soluțiile plastice sunt sugerate fie de proprietățile fizico-chimice ale materiei, fie de cele cu valoare așa – zis estetică, precum textura, structura, consistența, toate subliniate printr-un desen spațial. Lumina are un rol definitoriu, fiind „invitată” să se integreze în compoziție. Spațiul este expandat, printr-o țesătură de lumini și umbre care sugerează că, dincolo de ceea ce ni se arată, există și o lume nevăzută. Formele capătă greutate sau, dimpotrivă, gravitația dispare prin sugestiile imponderabile ale materiei. Ele nu sunt imitative, ci mai degrabă meditativ-transfigurate, organice, prin mişcările evolutive ale volumelor. Dialogul cu materia oferă spectacolul unor creaţii ce pleacă de la geometrii pline şi ajunge la dantelării diafane, având forță interioară. Aparținând exclusiv artei vizualului, lucrările pe care le concep își au obârșia în aceste aspecte culturale. infinite trimiteri la conexiuni și povești între forme.

REVELAȚIA- David Leonid Olteanu

Revelaţia înseamnă în acelaşi timp clarviziune, salvare şi transcendere, toate acestea raportate la modul de a fi puse în semn, nu privite în context teozofic ori metaforic. Ceea ce contează este capacitatea imaginii de a fi purtătoare a unui mesaj verbal.

Consider că omul este măsura tuturor lucrurilor, motiv pentru care mi-a “înzestrat” personajele cu stări,sentimente, atitudini. Geometric, antropomorfic, uneori chiar anamorfic, operează deopotrivă cu idei, relaţii vizuale şi diferenţe de potenţial. Plinul şi golul înseamnă variaţie energetică. Aşadar, joc, nu joacă!

CÂMP – Lucian Cioată

Tehnica acuarelei a fost pentru prea mult timp dedicată valorificării transparenţelor şi punerii în pagină a evanescenţelor. Delicateţea prima în raport cu vigoarea. Propun un nou tip de demers, în care acuarela dobândeşte anvergură şi dramatism. El pretinde un format, dar şi un atac diferit al suportului. Culoarea se prelinge pe acesta, creând tuşe (pete) de culoare, care amintesc de macchiaiuoli italieni. Sistemul coloristic al lui Itten este recunoscut, dar, în acelaşi timp, subminat, prin punerea culorilor într-o relaţie de conflict, şi nu într-una de simplă armonie. Scopul este o confruntare dramatică între suprafeţele colorate. Textura este potenţată prin integrarea coloizilor în substanţa picturală, realizând raporturi dinamice între transparenţă şi densitate. Hazardul curgerii substanţei picturale este o componentă esenţială a demersului pictural. Înclinarea variabilă a suportului face ca scurgerile materiei picturale să se opună gravitaţiei, fără să propună planarea, ci deplasarea care naşte uimirea.

Expoziția face parte din BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ VIZUALĂ BRAȘOV 2023 – OXIMORON, ediția a III-a, un proiect al Asociației Culturale Artessentia, finanțat de Consiliul Județean Brașov și cofinanțat de Primăria Municipiului Braşov

***

Documentarele Artelor Focului” propun prezentarea unei selecții de artiști reprezentativi pentru artele focului din România, atât a moștenirii artistice a acestora, cât și a contextului care implică personalități sau situații cu relevanță specifică fenomenului cultural artistic contemporan.

„Documentarele Artelor Focului” prezintă artiști, mișcări artistice, fenomene estetice caracteristice dezvoltării artelor focului din România și importanța instituțiilor de învățământ artistic.

„Documentarele Artelor Focului” contribuie la cercetarea și arhivarea istoriilor recente ale acestor domenii artistice, dar și la promovarea și popularizarea acestora.

mai multe https://www.postmodernism.ro/centrul-de-resurse-pentru-artele-decorative/

***

Galetie foto de Lucian Muntean