Municipiul Timișoara va avea o rețea interconectată de semnalistică stradală unitară la nivelul întregului oraș, care să valorifice patrimoniul arhitectural și istoric al orașului și să servească la informarea și orientarea eficientă a locuitorilor și a turiștilor.

În curând, turiștii și locuitorii Timișoarei vor putea explora pe jos sau cu bicicleta istoria locală, arhitectura și parcurile orașului, folosind un sistem de orientare uniform, clar și modern compus din patru tipuri de panouri amplasate în spațiul public. În plus, utilizatorii vor beneficia de o serie de materiale de comunicare adiacente: un website și broșuri tipărite, ce vor putea fi găsite la Centrul de Informare Turistică și nu numai.

Noul sistem de semnalizare a reperelor arhitecturale și istorice ale orașului este rezultatul unui proiect inițiat de Centrul de Proiecte Timișoara și Biroul Reabilitare Cartiere Istorice din cadrul Direcției Generale Urbanism și Planificare Teritorială a Primăriei Municipiului Timișoara.

Proiectul are la bază o analiză preliminară a patrimoniului material și imaterial al orașului. Astfel, înglobează informații referitoare la monumentele și stilurile arhitecturale, elementele de urbanism și peisagistică, evenimentele istorice, dar și legendele și poveştile relevante pentru Timişoara de astăzi. Proiectul propune redescoperirea Timișoarei, dincolo de centru și zonele sale turistice convenționale și conectează vizitatorii și locuitorii orașului la patrimoniul său arhitectural și natural prin intermediul a cinci trasee tematice urbane prestabilite.

Mai multe tipuri de trasee, în funcție de preferințe

Timișoara 1900 este un traseu pietonal care propune vizitarea cartierelor Cetate și Iosefin pentru descoperirea caracteristicilor arhitecturii specifice anilor 1900. Timișoara nostalgică invită la o explorare la pas a istoriei cartierului Fabric, în timp ce prin intermediul traseului Timișoara esențială aflăm, printr-o parcurgere cronologică a străzilor dintre zidurile fostei cetăți, care sunt etapele istoriei orașului de pe Bega. Timișoara ‘60 –  ‘80 este un traseu conceput pentru a fi parcurs cu bicicleta, prin două cartiere de locuințe specifice perioadei comuniste și vorbește despre libertate și cenzură în arhitectura acelor vremuri. Timișoara la pas este un traseu urban care oferă vizitatorului posibilitatea explorării zonelor verzi ale orașului, cei 8 kilometri putând fi parcurși pe jos, cu bicicleta, cu rolele, iar pe anumite porțiuni chiar cu vaporetto-ul.

Identitate vizuală pentru semnalistica orașului

Identitatea vizuală a proiectului a fost realizată în urma analizării situației și a nevoilor actuale ale orașului și are în vedere exemple de bună practică din domeniu, din orașe precum: Paris, Singapore, Rio de Janeiro sau New York. Manualul de identitate grafică a acestui proiect va sta la baza oricărui viitor proiect public de semnalizare a reperelor arhitecturale și istorice ale orașului.

TimWalks este realizat în cadrul Power Station, componentă a Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, care este implementat de Centrul de Proiecte, dedicată creșterii capacității sectorului cultural. Prima etapă a proiectul, reprezentând conceperea traseelor tematice și realizarea identității vizuale, a beneficiat de un buget total de 126.800 lei (TVA inclus).

Etapa a doua a proiectului – proiectarea, autorizarea, execuția și montarea elementelor de semnalizare în spațiul public – este în lucru, iar implementarea sa va începe în decursul acestui an, cu bani de la bugetul local, achiziția regăsindu-se în Planul Anual de Achiziții al Municipiului Timișoara.