Expoziția face parte dintr-o cercetare sistematică a operelor de pictură și grafică, mai puțin cunoscute, din procesul creației lui Ștefan Câlția. Demersul curatorial de la Muzeul Național de Artă Contemporană propune structuri narative inspirate de discursul vizual cu o dominanță epică și se concentrează, în special, asupra lucrărilor realizate între anii 1965 și 1995. O privire retrospectivă asupra acestui interval evidențiază o constanță atât conceptuală, cât și estetică: parcurgând opera, remarcăm o pluralitate de atitudini, redate în compoziții cu zoomorfe sau monștri imaginați în peisaje tenebroase, dar și peisaje, naturi statice, călători care facilitează o înțelegere a lumii și o regăsire a echilibrului într-un spațiu cultural, politic, social și economic tulburat. 

Ne îndepărtăm, astfel, de o citire comodă și propunem redescoperirea lui Ștefan Câlția ca un comentator pătrunzător, uneori cu vervă, alteori extrem de subtil, al cotidianului în care își formează opera. 
___________
08.12.2022 – 16.04.2023
Etaj 3
Curatori: Cătălin Davidescu, Alexandra Manole
Asistent curatorial: Monica Dănilă
Design expoziție: Attila KIM Architects
Coordonatori MNAC: Nicoleta Coman, Mălina Ionescu
Parteneri: Muzeul Național Brukenthal Sibiu, Muzeul de Artă Cluj, Muzeul de Artă Constanța, Muzeul de Artă Craiova, Muzeul Județean Argeș, Muzeul de Artă Vizuală Galați
Expoziție organizată în colaborare cu Fundația Ștefan Câlția.