Expoziție de pictură şi obiect a artistei Olimpia Hinamatsuri Barbu, 22 august – 12 septembrie 2022, la Muzeul Dunării de Jos Călărași

Prin stilul său abstract, Olimpia Hinamatsuri Barbu evocă o serie de trăiri care vizează raportul dintre om și contextul istoric pe care acesta îl traversează. Pictura sa, încărcată de energii benefice, dorește să mențină tonusul unei detașări, al unei existențe normale, care să revigoreze ființa aflată sub tot felul de presiuni. Dramatismul surprins prin intermediul unor tonalități reținute de brun și ocru, puține la număr, dar de un impact virulent prin dinamica lor conținută, este alăturat unor forme tridimensionale, care pun față în față pictura nonfigurativă din tablouri și forma tridimensională, reprezentată de obiecte și de fluturi. Aceștia sunt adosați imaginii bidimensionale, surprinzând dependența lor de o entitate care le împiedică zborul, dar sunt și suspendati, ca reflex al unei libertăți, pe care ne-o dorim cu toții. Prin ipostaza statică a picturii, Olimpia Hinamatsuri Barbu evocă nevoia omului de siguranță și statornicie, de credința că binele și adevărul vor învinge. Lumina din obiecte vine cu o notă de optimism, de renegare a forțelor distructive, idee susținută și prin simbolul fluturilor, care prin efemeritatea și frumusețea lor, sugerează dorința de noi începuturi, de viețuire și fericire într-o lume neîngrădită și într-un spațiu edenic. Olimpia Hinamatsuri Barbu își concepe cu multă atenție proiectele expoziționale, dominate de impactul contemporaneității asupra spiritului său fragil și neputincios în fața răboaielor. Evenimentele din Ucraina au fost subiectul unui demers amplu, al unei etape de lucru, în care tragedia i-a dominat discursul vizual. Acum, artista pune accent pe speranță, optimismul său fiind sugerat de lumina aprinsă a unor lucrări, de tușele gestuale, de fluturii indicând renașterea și metamorfozarea pozitivă a experiențelor. Credința că binele va învinge răul este dominanta conceptuală a preocupărilor actuale, când teama este înlocuită cu alt tip de încărcătură emoțională, transformată în neacceptarea realității și într-un sentiment de eliberare, aparținând acelorași resorturi existențiale ale unei frici, prin ale cărei labirinturi artista descoperă dimensiunea de revigorare a imediatului. Olimpia Hinamatsuri Barbu, prin gândurile și atitudinea sa, ne reprezintă pe noi toți cei care dorim o lume mai bună, în care să ne bucurăm de flori și fluturi, de soarele fiecărei zile și de zâmbetele copiilor. Căutările vizuale repetate, decurgând dintr-o compoziție în alta, sunt alimentate de o revoltă, de o stare de fapt, stimulând imaginația artistei și dând maximă plasticitate mesajului său, relaționat cu sufletul ale căror tragedii nu pot fi cuantificate sub presiunea nici unui fel de conflict.
Ana Amelia Dincă