Expoxiția de ceramică și pictură IZVOAREOleg Dobrovolschi din Chișinău – R Moldova

Galeria Turnul Croitorilor Cluj-Napoca 16 mai 2022

 

Curator conf. univ. Dr. Andrei Florian                                                      Invitat prof. ceramist Gavril Zmicală

                 UAD Cluj – Napoca                                                                Liceul de Artă Romul Ladea  Cluj – Napoca

                                                               

      Născut la Chișinău în 1970, absolvent al Liceului Republican de Arte Plastice și mai apoi a Universității de stat a Artelor din capitala Republicii Moldova, Oleg Dobrovolskhi devine în 1997 profesor al catedrei de Arte Decorative la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice. Apoi, timp de 10 ani el este profesor al Universității Tehnice, pentru a reveni în 2017 ca dascăl la aceeași Catedră de Arte Decorative unde profesează și astăzi.

     Artist de mult consacrat și recunoscut în propria țară, participă încă din studenție la numeroase Proiecte Expoziționale Simpozioane și Bienale locale, Naționale și Internaționale de Pictură, și ceramică Contemporană, reușind să dobândească un impresionant palmares de Premii, Mențiuni sau Distincții naționale și internaționale, ca recunoaștere incontestabilă a valorii artei sale. Un creator de mare conștiință și conștiență, Oleg Dobrovolschi nu și-a uitat niciodată propriile obârșii spirituale românești, fiind mereu la curent cu arta și artiștii români și activând alături de ei în numeroase proiecte comune cu mare relevanță valorică.

     Licențiat în arte Decorative, Ceramică, artistul nu-și părăsește niciodată prima dragoste, pictura, deprinsă în liceu sub îndrumarea unor dacăli valoroși, reușind în relativ scurt timp performanțe notabile în ambele domenii artistice, aprofundate continuu cu harul și voluptatea, proprii unui artist pasionat, ce și-a dedicat cu sinceritate întreaga viață unei creații artistice de mare profunzime.

     Aflat deja la o maturitate artistică recunoscută, Oleg Dobrovolschi adoptă un discurs conceptual autentic, personal, fiind actual și modern fără a dori să fie cu orice preț un artist ”la modă”; el nu consimte să se alinieze unor trenduri așa-zis contemporane doar pentru a-și spori notorietatea. Nu se dezice de propriul crez, urmându-și cu sfințenie propriile instincte creative, sentimente, convingeri și trăiri estetice, într-o relație de mare complexitate tehnică și spirituală. Este un om și mai apoi un artist liber, extrem de mobil în conceptele creației sale artistice, iar acest sentiment se degajă constant și abundent din fiecare obiect al zămislirii sale, fie ea ceramică sau pictură.

     Artistul ne aduce în fața ochilor elemente formale și alchimii cromatice, depozitare ale unei autentice ancestralități conservate și ferite cu sfințenie parcă de orice influențe alienante, proprii așa-zisei ”evoluții la modă”, ideologii sau vremelnice propagande nivelatoare impuse. Un spirit românesc păstrat atent departe de toate acestea.

     Cu astfel de elemente formale sau cromatice el se mișcă cu ușurință prin Universul deja Creat, dând viață la rândul său și devoalându-ne cu bucurie propriul univers. Un act de creație, sinonim dar nu egal celui Primordial, al cărui rezultat suntem noi înșine. Păstrând proporțiile, ceramistul frământă același material, argila, folosește același tip de formalizare, modelarea și în final același element de purificare, de dăruire finală a vieții și permanentei generări peste timp. Focul echivalentul suflului Divin, le regăsim în ambele variante ale creației. Ambele, ”după chipul și asemănarea….” Dar nu ar reuși nimic fără Inspirație și har, daruri incontestabile ale aceluiași Modelator Divin.

     În formalizări sintetice, cunstructe concepute în diverse desfășurări spațiale, cu expresii statice sau dinamice, invăluite  apoi cu parcimonie în veșminte complexe de culoare, obiectele propuse de artist vivează adeseori monumentalul; transpunerea la dimensiuni mari ce pot aduce oricând un plus de frumusețe spațiilor  citadine deschise, sau pot placa admirabil suprafețe mari ale arhitecturii contemporane în armonie perfectă cu spiritul urbei.

     Numite simplu, Plete-n vânt, Porțile strămoșilor, Turnul bufniței, Gânditorii, Floarea Vieții, Cetini, Între Cer și Pământ, Eu și Tu, Ziua și Noaptea, Flori, Familie, Dansul Universului, Cercuri pe Câmp, sau mai încifrat cu o mai mare încărcătură simbolică, Transformare, ADN, Motiv Asiatic, Ronde, Geometrie sau pur și simplu Vase Decorative, obiectele sau familiile de obiecte din pastă de șamot texturate divers, cu subtile intervenții de culoare, reprezintă tot atâtea povești încărcate de subînțelesuri neașteptate cu care artistul ne cucerește.

     Nimic nu este în plus sau în minus; fiecare mesaj formal-cromatic este bine închegat, stabil, expresiv, alcătuit într-o manieră stilistică absolut personală cu o inteligență plastică desăvârșită. Obiectele sale vin să se completeze unele pe altele ca într-un carusel menit a le evidenția frumusețea poveștii într-un mod sintetic și complex în același timp. Fiecare devine un actor, parte a aceleiași povești izvorâte din adâncurile proprii și îndeamnă la o meditație admirativă, creând permanent un dialog benefic cu privitorul. Ne cuceresc prin formă, culoare, jocuri de plin-gol ineditul lor spațial și prin mesajul simplu și direct. Ele ne invită parcă să le luăm acasă pentru a le revedea sau să revenim iarăși și iarăși, aici, în mijlocul lor pentru a le resimți căldura aproape umană.

     Cadrele pictate ale artistului devin prin subiect, mesaj și tehnicile folosite, adevărate portaluri de trecere în lumile diverse care le găzduiesc în mod real. Culoarea păstoasă prelucrată măiestrit și proaspăt cu cuțitul de paletă își aduce în sprijin lumina;  ea cade pe fiecare brazdă de culoare ce iese din planul lucrării, într-un strălucit joc tonal, complex, de lumină-umbră și culoare, extrem de armonic și surprinzător.

     Semne, Sălbăticie, Miez de zi, Dimineață, Sălcii pe Nistru, Suflete pierdute, sunt tot atâtea deschideri spre spații rupte inspirat din sălbăticia splendidă a naturii, din păduri, așezări sau de pe malurile de râu ce despart munții. Sunt tot atâtea invitații măiestrite la o admirație nesfârșită ce parcă ne umplu plămânii de ozon iar sufletul de nesperată liniște și armonie. Cu o mare putere de sugestie, din fiecare auzi foșnete și simți prospețimea atmosferei pusă în valoare de știința exersată a mânuirii culorii și dozării ei atente cu pensula și cuțitul. Paleta pictorului extrem de bogată este perfect adaptată subiectelor pe care ni le propune și în lucrările Liliac, Foișorul singuratic, 24/24 sau Budapesta.

     Iată, avem o întâlnire cu un artist complex și complet, ce ne îmbogățește sufletele fiecăruia dintre noi cu măiestrite cadre obiectuale, în maniere aparținînd a două domenii ale Artelor Vizuale. Ceramică și Pictură. Nejustificat separate de atâta vreme de orgolii și limitare spirituală în Arte Plastice și Arte Decorative. Să sperăm că vor afla cât de curând că nu pot fi trasate granițe într-un univers generator de FRUMOS, ca singur deziderat al Artei. Hotarele arbitrare între arte au dispărut de mult, dacă au existat justificat vreodată, iar Ceramica le unește operând în mod real cu elementele definitorii ale fiecăruia dintre domeniile celorlalte artelor vizuale: pictura, sculptura, grafica sau designul, în plus, își purifică și dă viață fiecărui obiect prin intermediul focului.

     Oleg Dobrovolschi, prin conținutul obiectual al proiectului său expozițional, nu face decât să ne susțină argumentul prin mânuirea inspirată și exersată a tuturor materiilor și tehnicilor pe care ni le înfățișează.

Felicit artistul, mă simt onorat de a fi avut privilegiul să curatoriez o expoziție de o asemenea nivel valoaric și îl așteptăm curând ca membru definitiv în U.A.P.România Filiala din Cluj-Napoca.