Vernisaj „Unnatural circumstances (III)” la ICR Berlin pe 12 mai 2022

Unnatural circumstances (III)

În cadrul acestei expoziții, Liviu Bulea propune lucrări pe care le-a realizat recuperând fragmente de materiale aparent inutile care provin din diferite zone ale orașului Berlin: bucăți de mozaic dintr-un apartament în renovare, bucăți din clădirile distruse de timp, crengi și plante din parcurile orașului. Prin aceste lucrări, artistul descrie procesul de trecere a timpului în spațiul urban, viața poluată din oraș, griurile betonului care ne înconjoară. Predomină griul neutru, o expresie a propriei complementarități, a uitării, a opacității, a golului și a răcelii, a senzației de înstrăinare și de abandon. Griul e folosit de ecologiști în asociere cu mediul poluat, fiind, din punct de vedere conceptual, opusul „verdelui” asimilat vieții. „Grădinile gri” din lucrările artistului reprezintă, de asemenea, o metaforă a modului în care noi, ca societate, ne înconjurăm de beton – devenit obiectivarea prin excelență a griului.

Cea de-a doua natură, cea gri, își găsește complementaritatea în resursele naturii primordiale, exaltând prin contrast sublimul unei realități organice și efemere.

Olimpia Bera completează acest repertoriu „gri” prin asocierea unor lucrări care evocă natura în forma ei instantanee, lucrări realizate de-a lungul călătoriilor fizice și imaginare în spații mai mult sau mai puțin comune. Atât elementele naturale – vegetale, minerale, animale, precum și fragmentele de peisaj prind contur prin intermediul metodelor tradiționale de desen și pictură, deschizând spații efemere dominate de cadre exotice, de forme iluzorii ale unor detalii luxuriante, sau de apariții atent camuflate, ce ne duc cu gândul la starea tot mai fragilă a datului natural. De altfel, fragilitatea naturii este pusă în legătură cu starea de degradare la care au fost supuse unele dintre aceste opere; Condiția actuală a unor picturi își va găsi „salvarea” într-o  încercare de „reciclare” a obiectului artistic, prin intervenția univocă a unor procedee industriale. Acest proces care își are corespondentul în viața necrofagilor s-ar traduce, simbolic, prin încercarea de a metaboliza, în fluxul vieții, o moarte organică și de a eradica, în esență, resursele materiei regenerabile.

Olimpia Bera și Liviu Bulea pun astfel în dialog două universuri într-un cadru comun, printr-o expoziție în care mediul  urban/industrial și cel animal/natural subzistă în încercarea de comuniune simbiotică, de închegare a unei realități posibile, aplicabile unei lumi din ce în ce mai sensibile. Este vorba de un rezultat al compromisurilor pe care umanitatea le propune în încercarea tot mai acerbă de a domina natura și în paradoxul acțiunilor sale tot mai disperate de a conserva această natură periclitată. Cele două ipostaze, una letargică, cealaltă inspirată de circuitul vital al regenerării, creează, prin tehnicile abordate (pictură pe pânză, tehnici multimedia, asamblaj, materiale industriale) o imagine actuală a lumii locuibile, în care supraviețuirea se suprapune situației de negociere și, în ultimă instanță, intervenției brutale și reciproce a celor două medii diferite de expresie.

Ideea din spatele acestei intervenții aduce în discuție fragilitatea spațiilor publice și a celor personale, sentimentul de solitudine și în același timp, nostalgia față de o stare de exuberanță, de exaltare trăită în fața sălbăticiei prezente în singularitatea locurilor. Sentimentul de alienare a omului devenit martor în ciclul momentelor de degradare și de regenerare care marchează transformarea peisajului odată cu trecerea timpului se referă la conștiința tot mai acută asupra propriei condiții și identități. Ciclicitatea naturii și perturbarea sa în „agresiunile” efectelor adverse ale industrializării programatice vizează o degradare tot mai accentuată a bios-ului, omul fiind marcat, în esența sa, de incertitudinea destinului și a calității vieții. Astfel, am îndrăzni să sperăm într-o detensionare, în termeni de regresie și progres în dinamica  socio-economică, a relației materiale și psihologice a omului cu propria sa natură.