Două sunt dedicate culturii, unul promovării sportului, un apel este pentru activarea comunității. Un apel specific este lansat anului 2023, când Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii. Valoare estimată a finanțărilor este în valoare de 23.000.000 de lei.

Primul apel din acest an, Repere în cultură, este dedicat proiectelor de anvergură care constituie programul cultural prioritar. Finanțarea se adresează asociațiilor, fundațiilor, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau familiale și societăților comerciale care activează în domeniul cultural și artistic, precum și instituțiilor publice de cultură (cu excepția celor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara) cu experiență în implementarea proiecte de anvergură cu relevanță pentru contextul local și pentru domeniile de referință în care activează. Bugetul estimat este de 3.000.000 de lei. Operatorii culturali pot aplica la acest apel între 2.03.2022- 14.03.2022.

Cultura în prezent (4 martie) acoperă 5 arii de finanțare: artele spectacolului; arte vizuale, artă digitală și noile media; educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe; promovarea culturii scrise și patrimoniu cultural.Sesiunea de finanțare este adresată către asociații sau fundații care derulează activități în domeniul cultural și artistic, instituții publice de cultură, cu excepția celor în subordinea Primăriei Municipiului Timișoara, PFA, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale sau societăți comerciale care derulează activități în domeniul cultural și artistic. Bugetul estimativ propus este de 3.000.000. 

Timisoara 2023 (9 martie) se adresează proiectelor care constituie și dezvoltă Programul Cultural „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii” actualizat și revizuit de către Echipa Curatorială TM2023. Acest apel este adresat organizațiilor gazdă și partenerilor acestora incluși în programul cultural prioritar Timișoara 2023. În perioada următoare vor fi lansate noi apeluri pentru entități juridice înființate și/sau care funcționează în condițiile legii române sau străine –care activează în domeniul cultural și care nu fac parte din Programul Cultural Timișoara 2023 actualizat (prin apeluri deschise). Bugetul estimat pentru această sesiune de finanțare este 13.000.000 de lei.

La apelul Impuls în comunitate (11 martie) pot aplica persoane juridice fără scop patrimonial: asociații sau fundații care sprijină sau au ca obiect de activitate domeniile: educație, smart city, tineret, mediu, incluziune socială. Bugetul estimat pentru acest apel este de 2.000.000 lei.

Orașul în mișcare (14 martie)  este dedicat sportului și se adresează persoanelor juridice fără scop patrimonial, de drept public sau privat, constituite ca structuri sportive conform legii. Programele naționale de utilitate publică prin care se efectuează finanțarea sportului sunt: ”Sportul pentru toți” și „Promovarea sportului de performanță”. Bugetul estimat este 2.000.000 lei.

Evaluarea ofertelor înscrise la fiecare apel va fi realizată de către comisii formate din evaluatori independenți cu o bună cunoaștere a contextului cultural, social si sportiv local. Pentru selectarea lor vor fi lansate apeluri în perioada următoare.