Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) anunţă deschiderea micro-expoziţiei „Casulă transilvăneană din secolele XVI-XVII”. Proiectul expoziţional se încadrează în seria „Exponatul lunii” şi va fi accesibil publicului începând de miercuri, 8 decembrie 2021, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, Bucureşti.

Exponatul, un prețios obiect textil din colecția MNIR, este o casulă, principalul veșmânt liturgic al clerului romano-catolic, care se poartă deasupra celorlalte veșminte ecleziastice folosite în timpul celebrării euharistice. Această piesă, provenind din Transilvania și datând din secolele XVI-XVII, este un exemplu remarcabil de artă textilă din zorii modernității, o casulă de tip roman, după cum o dovedesc atât dimensiunile sale, cu o lungime de 105 cm și o lățime de 66 cm, cât mai ales buna calitate a materialelor din care este confecționată, unele de origine italienească, precum și frumusețea decorațiunilor, care atestă realizarea sa de către meșteri talentați și pricepuți.

Această casulă provine din colecțiile celebrei biblioteci Batthyaneum din Alba Iulia. Ea a intrat în patrimoniul bibliotecii în 1912, odată cu marile transformări efectuate de directorul de atunci, Robert Szentivanyi: construirea spațiului numit “Tezaur”, mutarea manuscriselor și incunabulelor din Aula Magna în Tezaur și crearea unui spațiu expozițional. A trecut apoi în custodia Muzeului Național de Istorie a României, în anii premergători deschiderii oficiale a acestuia din mai 1972, când au fost organizate colecțiile muzeului.

Curatorul micro-expoziției este Andrei-Marius Trifu, muzeograf în cadrul Secției Relații Publice și Marketing Cultural.

Micro-expoziţia va fi deschisă timp de o lună şi va putea fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 09:00 – 17:00.