Homo homini rattus est. / Șobolani și oameni

Event powered by Raluca Ilaria Demetrescu
Perioada: 26/11-18/12
Expozi
ția va avea loc concomitent în trei spații:
ALERT studio, str Mircea Vulc
ănescu 2-4
Galeria Neagr
ă, str Calea Griviței 13
Contemporan Hair Space, str Biserica Amzei 22

*Sălbatic sau domestic, animalul ocupă un loc privilegiat în imaginarul colectiv, e o oglindire a oamenilor. În timpurile străvechi el reprezenta o potențială amenințare. Trebuia fie vânat, fie înlăturat, supus, mâncat; raportul om-animal reprezenta o problemă de supraviețuire. Astăzi, în schimb, protejarea speciilor, mai ales cele în pericol de extincție, a devenit o provocare și un scop. Există un curent în sociologie numit speciism (Specism în engleză), care revendică egalitatea în drepturi între toate ființele: oameni și animale.

*De-a lungul celor 2.500.000 de ani atribuiți preistoriei, oamenii au domesticit nenumărate specii, aducându-le în vecinătate pentru a le servi drept hrană, ajutor la diversele munci sau pur și simplu pentru companie. Dintre aceste specii există una anume, care nu îi este acestuia nici prietenă, nici hrană, nu este domestică, dar nici sălbatică: șobolanul. Legat indisociabil de om, șobolanul e arhetip cultural, mit și prezență, bântuie în subteran (și nu doar) orașele, existența și visele noastre, mișună printre ele. Înzestrat cu atribute reale sau fictive, detestat în mai toate spațiile geografice și culturale, venerat uneori, cum e cazul în cultura hindusă, șobolanul animal omnivor, dotat cu inteligență, trăiește în grupuri și este foarte adaptabil mediului.

*Recent, în București, din motive politice și din cauza corupției, două partide aflate la putere, dar în conflict ideologic nu s-au înțeles în legătură cu un contract de salubrizare (pe bani publici) astfel că, gunoiul menajer nu a mai fost colectat mai multe luni. Rezultatul a fost dezastruos pentru igiena publică, pentru imaginea orașului, iar șobolanii, și ei «abonați» la gunoi(ul) alimentar, au proliferat bântuindu-ne o dată în plus existența, deranjându-ne comoditatea, aducându-ne atavic aminte că reprezintă un potențial pericol.

*Purtător al celebrei bacterii Yersinia pestis, prin șobolanul infectat, de-a lungul istoriei omsnirii s-a răspândit Moartea neagră-Pesta cea înfricoșătoare. Această molimă coșmardescă decima orașe intregii, generații întregi.

*Găsim o paralelă simbolică de actualitate între episoadele molimelor cauzate de ciumă și actuala pandemie, care s-a răspândit de la un microorganism – virusul SARS COV 2, care a mutat de la animal la om adaptându-se rapid.

*Titlul expoziției, «Homo homini rattus est» («Omul este șobolan pentru om»), răstălmăcește expresia latină a cărei origine se regăsește în textul «Asinaria» de Plaut. Lupul din expresia originală « Homo homini lupus est» («Omul este lup pentru om») va fi înlocuit cu rattus (în latină, șobolan), ființă vicleană, adaptabilă, maleabilă, asemănătoare pe multiple planuri cu omul.

*Expoziția eclectică cuprinde peste cincizeci de creatori din generații diferite, cu preocupări diverse și abordări tehnice variate, care chestionează mediul în care trăiesc, propria identitate prin apropierea sau distanțarea simbolică față de acest rozător, animalul orașelor și coșmarurilor noastre. Ei au răspuns chemării curatoarei de a participa la această adunare artistică de actualitate, care se va desfășura concomitent în trei spații:
ALERT studio Artist-run Space
Galeria Neagr
ă
Contemporan Hair Space
în perioada 26 noiembrie – 18 decembrie 2021. Galeria Neagr
ă va fi deschisă în perioada 26 noiembrie – 6 decembrie 2021.

Adrian Ghiman, Adrian Bîndiu, Alexandru Claudiu Maxim, Adrian Buga, Alexandra Tudosia, Alexandru Munteanu, Alexandru Ranga, Alexandru Ștefan Răduță, Anca Boeriu, Andreas Whelter, Andu Dumitrescu, Bix, Bogdan Craiu (Bobo), Bogdan Pelmus, Buzu, Cătălin Visoiu, Chan Daryl, Cristina Ioniță, Daiana Savopol, Denis Nanciu, Denisia Călin, Eduard Balaș, Emanuel Borcescu, Eugen Alupopanu, Felix Aftene, Irina Maria Iliescu, IRLO, Iulia Jugaru, Liliana Basarab, Livia Penda, Lucian Mitruțescu, Lumi Mihai, Maria Pop Timaru, Maria-Livia Onete, Marian Codrea, Mihai Zgondoiu, Norica-Ioana Popescu, Olimpia Magheru, Otilia Boeru, Paul Baraka Marat, Radu Carnariu, Radu Panait, Raluca Ilaria Demetrescu, Răzvan Botis, Reka Csapo Dup, Robert Obert, Sergiu Chihaia, Sorin Dan Cojocaru, Schoppel Cut, Teodora Gavrilă, Useless Tattoo.

Curatoare, coordonatoare și text Raluca-Ilaria Demetrescu