Joi, 16 septembrie 2021, ora 10.00

Amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei Române (Calea Victoriei 125)

Simpozionul Moses Gaster (1856 – 1939)

Muzeul Național al Literaturii Române și Academia Română organizează joi, 16 septembrie 2021, ora 10.00, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române, Simpozionul Moses Gaster (1856 – 1939), dedicat împlinirii a 165 de ani de la nașterea filologului, istoricului literar, publicistului și folcloristului Moses Gaster.

La eveniment vor lua cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, acad. Răzvan Theodorescu, Vicepreședinte al Academiei Române, acad. Eugen Simion, Președintele Secției Filologie și Literatură a Academiei Române, directorul Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Jean-Jacques Askenasy, membru de onoare al Academiei Române, Moshe Idel, prof. univ. dr. Gheorghe Chivu, membru corespondent al Academiei Române, prof. Florica Dimitrescu-Niculescu, membru de onoare al Academiei Române, dr. Aurel Vainer, Președinte de onoare al Federației Comunităților Evreilor din România – Cultul Mozaic, Maia Morgenstern, directoarea Teatrului Evreiesc de Stat.

Evenimentul va fi moderat de prof. univ. dr. Ioan Cristescu, Directorul General al Muzeului Național al Literaturii Române.

Detalii, aici.