Nicăpetre finisând portretul lui Perpessicius – marmură, București, 1978. Foto courtesy: Centrul Cultural Nicapetre