Nicăpetre în primul său atelier, La Costache, 1965. Foto Centrul Cultural Nicăpetre