Carnet de membru al Uniunii Artiștilor Plastici, care a aparținut pictorului Biju Leon Alexandru.

Carnetul fost emis la data de 30 martie 1961 și poartă semnătura olografă a președintelui Uniunii, Ion Jalea, a secretarului, Alexandru Ciucurencu, și a titularului, Biju Leon Alexandru. Foto & text courtesy: Historic.ro