Muzeul Ţării Crişurilor, în colaborare cu Consiliul Judeţean Bihor, Asociaţia S.C. Merkur Global S.R.L. şi în parteneriat cu Fundaţia „Euroregiunea Bihor-Hájdu Bihar” aduce în faţa publicului iubitor de artă un nou eveniment expoziţional. Intitulată „Un maestru al gravurii europene din vremea Renaşterii – Albrecht Dürer (1471-1528)”, expoziţia va fi vernisată în 15 noiembrie, începând cu ora 12.00, la sediul instituţiei de pe Strada Armatei Române nr. 1/A. Este cea de-a doua expoziție remarcabilă pe care colecționarul de artă german Thomas Emmerling o aduce la Oradea şi este rodul colaborării iniţiate, în urmă cu un an, de Muzeul Țării Crișurilor cu acest iubitor de artă.

Expoziția va prezenta 111 heliogravuri executate de Amand Durand după gravuri în metal şi lemn semnate de celebrul artist german Albrecht Dürer, ale cărui rădăcini genealogice sunt din părţile Bihorului, heliogravuri publicate, în 1875, de Biblioteca Naţională Franceză. Expoziţia va mai prezenta şi primul ceas de buzunar realizat de Peter Henlein, replica de Diehl (Nürnberg, 1971), şi o sferă armilară, care ne indică înţelegerea europeană despre univers în perioada renascentistă. Toate aceste piese fac parte din colecţia iubitorului de artă Thomas Emmerling, din Nürnberg. De asemenea, în expoziţie vor mai putea fi admirate trei gravuri originale de Albrecht Dürer și patru cópii din secolul al XV-lea, după lucrările lui, din patrimoniul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea şi care fac parte din două serii foarte cunoscute: Patimile lui Iisus și Viața Sfintei Fecioare Maria.
Albrecht Dürer a fost un pictor german, creator de gravuri și teoretician al artei, una dintre personalitățile de seamă ale istoriei artei universale. S-a născut în anul 1471 în orașul Nürnberg, fiind al treilea dintre cei 18 copii ai unui argintar supranumit Albrecht Dürer cel Bătrân, pentru a-l deosebi de fiul său, Albrecht Dürer cel Tânăr. Acesta din urmă a scris în cronica de familie tot ce știa de la părintele său despre neamul lor, despre rudele și soarta fiecăruia, consemnând că familia sa „se trage de pe undeva, nu departe de un mic orășel ce se cheamă Jula, cale de 8 mile mai jos de Oradea, dintr-un sat ce se chema Ajtósi, iar neamul său a trăit din creșterea de boi și cai”. Alți istoriografi plasează satul în preajma localității Cefa.
Câteva repere biografice despre viaţa şi opera lui Albrecht Dürer sunt oferite de curatorul expoziţiei, dr. Ana Martin, din cadrul Secţiei Artă a Muzeului Ţării Crişurilor. „ Opera lui Dürer ilustrează ideile Renașterii, umanismului și Reformei, exercitând o deosebită influență asupra multor generații de artiști de după el. A contribuit în mod hotărâtor la dezvoltarea gravurii ca gen de artă de sine stătător. Încă de tânăr, artistul este atras de posibilitățile expresive ale gravurii în lemn și metal, sfârșind prin a duce această tehnică pe culmi de măiestrie. Tema cea mai apropiată sufletului său a fost cea a Patimilor lui Iisus. Acestea revin ca un laitmotiv în creația sa, începând cu anul 1496 și terminând cu 1513”, spune dr. Ana Martin, curatorul acestei expoziţii.

Pe parcursul celor 57 de ani de viață, Albrecht Dürer a creat peste 350 de gravuri în lemn și metal, 1.300 de picturi în acuarelă, tempera, ulei pe lemn și pânză. Prin întreaga sa operă, Albrecht Dürer a marcat etapa cea mai înfloritoare a artei germane de la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea, cu implicații perene în patrimoniul artistic european.
La expoziţie vor fi prezenţi dr. Aurel Chiriac, directorul Muzeului Ţării Crişurilor, şi dr. Ana Martin.

Expoziţia va putea fi vizitată pînă la sfîrşitul lunii ianuarie 2020.