Sibiu, 2 – 4 octombrie

În perioada 2-4 octombrie, la Sibiu, are loc cea de-a 9-a ediție a Forumului Anual Consultativ al Rutelor Culturale Europene la care participă și Republica Moldova alături de România. Cele două state și-au unit eforturile în vederea promovării potențialului turistic la nivel regional, contribuind la creșterea numărului de vizitatori internaționali pe ambele maluri ale Prutului.

<<Ruta transfrontalieră culturală ,,Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt” constituie un rezultat combinat, care valorifică potențialul cultural-istoric comun prin unificarea instrumentelor de promovare și a marketingului de destinație pentru transmiterea unui mesaj cultural-turistic coerent. Această nouă inițiativă reprezintă un instrument modern prin care nu doar protejăm tezaurul istoric și spiritual care ne unește, dar și înscriem țările noastre pe harta turistică a lumii. Conjugarea eforturilor pentru promovare, capitalizarea conectivității aeriene și terestre pe care o posedă statele noastre, extinderea turismului prin diversificarea ofertei culturale sau creșterea contribuției turiștilor pentru serviciile propuse constituie doar câteva elemente prin care putem colabora la sporirea impactului socio-economic în țările noastre”>>, a declarat Rodica Verbeniuc, directorul general al Agenției pentru Investiții din Republica Moldova.  

Sectorul turismului cunoaște, în prezent, o creștere mai rapidă decât dezvoltarea economiei la nivel global. Conform datelor Organizației Mondiale a Turismului (OMT) pentru 2018, numărul turiștilor internaționali a crescut cu 5%, fiind de 1.4 miliarde, iar ponderea sectorului turistic la PIB global este de 10%. Serviciile din acest sector constituie 30% din volumul exportului de servicii, iar fiecare al 10-lea loc de muncă este generat de această industrie. În acest context, și România și Republica Moldova își propun să implementeze acțiuni care să contribuie la dezvoltarea sectorului.

Traseul turistic ,,Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt”, care străbate cca. 2000 de km, include atât obiective istorice și legendare în relație cu Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt (20 pe teritoriul României și 9 în Republica Moldova), dar și peste 80 de alte atracții turistice din ambele țări care completează traseul spiritual și oferă turiștilor o experiență diversificată. Ruta prezentată nu este un itinerar fix, ci o inițiativă instituțională de a identifica și articula, printr-un traseu transfrontalier, cât mai multe obiective cultural-istorice și turistice din ambele țări. Turiștii de pe ambele maluri ale Prutului vor putea parcurge în totalitate această rută sau vor putea selecta anumite obiective, în funcție de interese.

Pentru Republica Moldova această rută înseamnă o mai largă deschidere către turismul extern, precum și valorificarea poziționării sale geografice. Totodată, Republica Moldova complementează într-un mod spectaculos oferta spirituală prin experiențele solicitate de turistul modern: gastronomice, vitivinicole, culturale, și a turismului de aventură. Circa 45% din turiștii internaționali  preferă să viziteze țări emergente, 27% sunt în căutare de ceva nou, iar 70 % sunt promotorii turismului prin care susțin comunitățile”, a menționat Rodica Verbeniuc.

Ruta lui Ștefan cel Mare și Sfânt” reprezintă pentru toți românii o oportunitate de conștientizare și de promovare a valorilor culturale și turistice comune. În itinerarul dedicat voievodului Ștefan cel Mare, în România sunt recomandate obiective precum Cetatea Sucevei, Mănăstirea Putna, Biserica Sfânta Cruce din Pătrăuți, Palatul Culturii din Iași, Cetatea Neamț, Ansamblul monumental Podul Înalt-Vaslui, Ansamblul Curților Domnești de la Vaslui, etc. Din Republica Moldova sunt incluse Mănăstirea Căpriana, Complexul arheologic Orheiul Vechi, Cetatea Soroca, Cetatea Tighina, satul Mereni – care este o fostă localitate de răzeși ctitorită de marele Voievod, regiunea viticolă Ștefan Vodă – cu o serie de crame celebre deja la nivel înternațional etc.

Introducerea domeniilor viticole, a podgoriilor și a beciurilor domnești în Ruta Voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt în România și în Republica Moldova nu este întâmplătoare, istoricii indicând faptul că Moldova statală în Evul Mediu a fost una dintre cele mai importante regiuni de cultivare a viţei-de-vie și de producere a vinului, iar podgoriile erau deţinute de domnitorii ţării. Conform acestora, viticultura a atins apogeul în secolul XV în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, care a creat postul de Paharnic la curtea domnească, a adus soiuri noi de viţă-de-vie, a înfiinţat crame și a modernizat procesul de producere a vinului.

Ruta transfrontalieră ,,Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt” a fost anunțată oficial în cadrul Târgul de Turism al României (TTR), organizat la București pe 21 februarie 2019, ca rezultat al Acordului dintre România și Republica Moldova privind colaborarea pentru promovarea turismului, semnat la 22 noiembrie 2018.