Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită sâmbătă, 05 octombrie 2019, de la ora 16.00, la deschiderea expoziției ”ELEVATIO”, artist Elena SCUTARU.

Curatori: Adriana Oprea, Simona Vilău

Una din cele mai interesante artiste aflate la mijlocul carierei în România, Elena Scutaru propune expoziția Elevatio, o instalație desfășurată în spațiul special al Cuhniei brâncovenești de la Mogoșoaia. Artistă complexă, deși discretă de-a lungul carierei, Elena Scutaru s-a făcut remarcată de la debutul său în anii ‘90, prin land art, instalații și asamblaje produse într-un spirit detașat față de linia tradițională a sculpturii în care se formase. Într-adevăr, Elena Scutaru volatilizează sculptura, îi înlocuiește masivitatea de bronz, marmură sau piatră cu o fluiditate dată de materialele sintetice contemporane – textil, lână, plastic, poliester, polistiren, rășini sau hârtie. Preferând alternativul, hibriditatea, marginalul și eclectismul drept caracteristici definitorii ale spiritului în care își produce de atunci încoace lucrările în mixed media, ea creează ”situații”, environment, arte povera și instalație.

Arta Elenei Scutaru a traversat simbolismul cvasi-religios, sacrificialul precar și spiritualitatea poveristă din lucrările anilor ‘90, ca să ajungă la ezoterismul lejer al obiectelor, asamblajelor textile și reliefurilor figurative din perioada mai recentă. Temele ei s-au esențializat asumând o maturitate sintetică, odată cu conversia de la exploatarea materiilor efemere la reinterpretarea mai vechilor procedee de construcție a formei: modelare, mulaj sau asamblare cu obiecte colecționate. În ultimii ani, simțul pentru instalaționism și materialitate a populat atelierul artistei cu obiecte, figuri feminine imobile, simboluri și citate din inventarul de elemente magice și poetice ale spațiului balcanic, combinate cu elemente din portretistica etruscă și paleocreștină. Estetica recentă a Elenei Scutaru are note de suprarealism și artă preistorică, de site-specific și spiritual, de minimalism și uncanny simbolist în fuziuni extravagante și integrări excentrice. Având peste toate acestea o puternică tematică existențială, expoziția Elevatio punctează în istoria aparițiilor neo-figurative recente din arta contemporană.

Elena Scutaru (n. 1964) trăiește și lucrează la București. Este lector universitar și coordonează Departamentul  Pedagogia Artelor Plastice și Decorative din cadrul Universității Naționale de Arte din București. Are un registru amplu de participări în expoziții și proiecte, individuale și colective, în ultimii treizeci de ani.

 

Expoziția, găzduită în galeria Cuhnie a Palatului Brâncovenesc de la Mogoșoaia, va fi deschisă publicului în perioada 06-30 octombrie 2019.

 

One of the most intriguing mid-career artists of the Romanian art scene, Elena Scutaru, opens her newest solo show, Elevatio, with an installation designed for the special space of Cuhnia gallery, at the Brancovan Palace in Mogoșoaia. A complex personality, albeit rather discreet, Elena Scutaru made herself known as an emerging artist in the 90s, through the use of land art, installations and assemblage techniques, in a manner detached from the traditional approaches of sculpture that she was studying at the time.  She, indeed, dematerialises sculpture, replacing its bronze, marble or stone heaviness with the fluidity of synthetic contemporary materials, such as fabric, wool, plastic, polyester, polystyrene or paper. Preferring the alternative sphere, or hybridity, marginality and eclecticism as defining traits of the spirit in which she has been producing her mixed media artworks, she creates “situations”, environment, arte povera and installations.

Elena Scutaru’s art has navigated the quasi-religious symbolism, the precarious, sacrificial and poverist spirituality of her works from the 90s, in order to reach the loose esoterism of objects, textile assemblages and figurative reliefs in her recent productions. She extracted the essence from her own artistic themes by assuming a synthetic maturity, through the conversion from exploiting ephemeral matter to reinterpreting older processes of shape rendering: modeling, moulding or assembling collected items. In the last few years, her taste for installations and materiality has filled her studio with objects, still female figures, symbols and quotes from the magical and poetical inventory of elements from the Balkan area, combined with Etruscan and Early Christian portraiture. Elena Scutaru’s recent aesthetic approach is touched by Surrealism and Prehistoric Art, by site-specificity and spirituality, by minimalism and uncanny symbolism, in extravagant fusions and eccentric integrations. Overlapping a strong existential theme, the Elevatio exhibition makes a mark in the recent history of Neo-figurative apparitions in contemporary art.

Elena Scutaru (b. 1964) lives and works in Bucharest. She is a Lecturer and Head of the Pedagogy of Fine and Decorative Arts Department from the National University of Arts in Bucharest. She has been developing a comprehensive dossier of participations in exhibitions and projects, both in solo presentations and collective displays, for the last thirty years.