Artista Gabriela Culic expune “În același alt aer” – seria de pictură la Palatul Culturii din Iași – Muzeul de Artă, în perioada 13 decembrie 2017 – 7 ianuarie 2018. Vernisajul va avea loc în 13 dec. ora 17.00.

 

Text Maria Bilasevschi, critic de artă

“Gabriela Culic aprofundează prin tema zborului, prin variatele poetici pe care le aduce, o pregnantă chestiune a contemporaneităţii. Ruperea de tradiţie, ruperea de habitatul natural, migraţia, schimbările de profunzime. Metamorfozele spirituale operează pe două paliere ale imediatului: tactil şi optic; ca şi pe două nivele ale abstractului: existenţial şi esenţial.
Cromatica lucrurilor expuse utilizează dialogul alb/negru exacerbat dramatic prin intervenția griurilor calde ce înmoaie tuşele de negru. Virtuozitatea tehnicii precise edifică o natură puternică pentru care pictura este o formă de exorcizare.
Formele sunt surprinse în mişcare, insinuând doar inten¬ţiile, circumstanţele, vibraţiile, artificiile, extracţiile sau refugiile sale profunde.
Modul în care se insinuează, naşterea din neantul griurilor a formelor, la început năluci, apoi gâsindu-şi formă şi greutate, trimite cu gândul la fiinţă, existență, trecere. Haosul controlat se adună pe suprafaţa lucrărilor care deschid suita, naraţiunea stabilindu-se în sensul creşterii. Serialismul formelor este doar de aparenţă. Fiecare lucrare în parte surprinde un alt moment al zborului sau al căderii, un punct din călătoria artistei.
Juxtapunerea de text peste imagine atrage atenţia privitorului asupra interconexiunii dintre factorii sociali ori de mediu cu acele convenţii sociale ce duc la îndepărtare sau înstrăinăre, parţial o critică la adresa sistemului antropocentric.

Trecând prin masa amintirilor, înăbuşind vocile în culoare, eliminând tot ceea ce nu este concludent, cred că în fapt creaţia Gabrielei Culic este o destăinuire profundă, intimă, în care universul este împărţit între doi poli care se cuprind, înalt-jos, greu-uşor, lumină-intuneric, viaţă-moarte. Însă aceştia nu se exclud reciproc, ci se balansează pe muzica aripilor, pe ritmul versului păstos.”