PERSPECTIVE NECONVENŢIONALE CU PAVEL ŞUŞARĂ

 

Personalitate plurivalentă în peisajul cultural contemporan, Pavel Şuşară pendulează cu o uşurinţă uluitoare, dincolo de care transpare o vizibilă plăcere ludică, între diversele teritorii unde îi place să-şi împartă şi să-şi exercite abilitatea creativă, de la artă plastică la poezie şi retur, cu adăstări mai mult sau mai puţin tihnite în proză, studiu monografic, cronică, eseistică sau curatoriat, fără a neglija şi acea implicare socială atât de hulită de o mare parte a intelighenţiei postrevoluţionare.

Metamorfismul declarat şi asumat al personajului nu încetează nicio clipă să uimească, arborescenţa şi volutele baroce ale modului său de exprimare sau exteriorizare sunt un foc de artificii de admirat o dată şi încă o dată. În esenţă, în spatele tuturor acestora, motivaţia lui Pavel Şuşară se manifestă în principal prin pasiunea intrinsecă pentru obiectul, actul, input-ul artistic în sine, şi nu e neapărat orientată către sau determinată de factori extrinseci de genul recunoaşterii sau recompenselor sociale. Iar finalitatea este, în ultimă instanţă, valoarea imaginativă pe care fiecare gest, cuvânt sau asociere o creează pentru noi, spectatorii acestui histrion în ale sale elaborate ludi scaenici.

În acest univers eterogen se înscrie perfect şi noul excurs creativ al lui Pavel Şuşară, colecţia de artă străină găzduită sub titulatura Itinerarii exotice de Galeria Dialog din cadrul Primăriei Sectorului 2. Este un demers care propune o colecţie asumat eteroclită, diversă din punct de vedere formal şi stilistic, după cum însuşi iniţiatorul său punctează.

Depăşind tentaţia facilă sau riscul inerent de a oferi privitorului un simplu act de turism plastic şi cultural, expozeul gândit de Pavel Şuşară se dovedeşte cu adevărat provocator prin corelaţiile propuse, prin fereastra pe care o deschide către un output creativ ce favorizează la nivel declarativ raţionamentul divergent şi nu pe cel analitic. Pentru a-l cita pe Pavel Şuşară însuşi, aceste Itinerarii exoticeunesc secolul al XVIII-lea cu secolul XXI, Europa cu Africa şi Balcanii cu India, cu Japonia şi cu Birmania-Myanmar, observaţia directă cu viziunile mitico-simbolice, eroismul cu gesticulaţiile carnavaleşti, stilistica austeră cu frisoanele expresioniste”.

Expoziţia este deschisă publicului în perioada 12 ianuarie – 13 februarie 2017, între orele 10:00-18:00, accesul fiind gratuit.

invitatie-mail