Galeria ARCADE 24 a Uniunii Artiştilor Plastici Bistriţa organizează în perioada 22 noiembrie- 10 decembrie 2016 expoziţia de artă plastică „LA LOCURA” (pictură, sculptură, desen, fotografie, video) a grupului CarpArt.

Vernisajul expoziţiei are loc marţi, 22 noiembrie 2016, ora 18, la GALERIA ARCADE 24 /BISTRIȚA (Piaţa Centrală, nr.24).

Expoziţia va fi prezentată de criticul de artă OLIV MIRCEA.

Cu ocazia inaugurării ciclului expoziţional „LA LOCURA” va fi prezentat un film al documentării (Madrid, Toledo), cât şi atmosfera de creaţie din ateliere, lucrări, etc.

Pe parcursul anului 2017 expoziţia  va fi itinerată în mai multe galerii din România şi din străinătate.

Artiştii care compun grupul trăiesc şi lucrează în Târgu-Mureş. Ei sunt Dorel Cozma, Raluca Moisoiu, Gheorghe Pop şi Radu Florea. Constituit în anul 2014, grupul a încercat să atragă atenţia şi să devină expresivi într-o zonă a inter şi transdisciplinarităţii, a integralismului şi a noii etici, dar şi a găsirii de căi de rezolvare creativă a problemelor ecologice. Viziunea artistică a grupului are o profundă bază etică şi se fundamentează pe modelele dinamice ale integralismului, intersubiectivităţii şi transdisciplinarităţii. Prin modul în care noua cultură artistică are de-a face cu lumea şi conturează activ realitatea, scoate în evidenţă opţiunile individuale şi sociale, dar şi artistice ale membrilor grupului. Artiştii au ales să exploateze natura amfibie a gestului lor artistic. Modelul ales (cel al integralismului şi transdisciplinarităţii) le furnizează un nou tip de lentile prin care relaţia estetic-etic poate îmbogăţi viziunea artistică. Separarea artei de etică este pentru ei arbitrară. Respectând cu stricteţe imperativul artistic profesional şi de măiestrie, ei încearcă să îşi pună efortul artistic în slujba dezvoltării unei noi direcţii.

Proiectul la care au lucrat începând din noiembrie 2015 şi ale cărui prime produse artistice se înfăţişează acum, în aceasta primă expoziţie , se subsumează temei revrăjirii artei şi se numeşte „LA  LOCURA”. Metafora cheie aici are menirea de a acţiona asupra omului plat, a omului minimal, pentru a-i reduce cât mai mult agresivitatea, coeficientul de barbarie şi de a obţine schimbarea semnificativă a relaţiilor de putere care au, din punctul lor de vedere, menirea de a depăşi miezul individualist al dinamicii culturii, în favoarea unui nou  „noi” comunal.

Grupul CARPART este un grup deschis care şi-ar dori să devină o reţea care integrează pluralităţi complexe într-o unitate deschisă care ar putea avea un rol benefic în refacerea reală a ADN-ului instituţional, dar şi a inter-cunoaşterii artiştilor care aderă la un program de creativitate descentralizatoare în care artistul ca individ devine o componentă structurală într-o societate a eurilor creatoare. Practicile de lucru sunt studio şi poststudio (documentare, constituirea grupului convivial de lucru, dezvoltarea euristică a temei, execuţia lucrării, etalarea, discuţiile postexpunere).

Tema de acum este „un nou front” care îşi doreşte să dea practicii o anvergură surprinzătoare şi o nouă densitate a interacţiunii cu lumea.

Curatorul acestei din urmă perioade de creaţie a grupului este criticul de artă Oliv Mircea.

Pornind de la metafora nebuniei impusă şi propusă de Miguel de Cervantes  în al său El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha , „LA  LOCURA” caută în apocalipsa ratată a lumii de astăzi un sens şi o direcţie în fotografia societăţii europene de astăzi. Artistul încearcă să desluşească şi în această expoziţie – trecând de la o eră a înţelegerii la o eră a explicării – cum reacţionează oamenii şi să-i înţelegem mecanismele mintale profunde atunci când peste el se rostogoleşte barbaria, agresivitatea, oroarea, cruzimea, grotescul. Totul pare să nu mai aibă sens. Se caută explicarea. Artiştii din grupul CARPART caută prin efortul lor artistic limitările umanităţii plate. Omul excesiv plat ar trebui „subminat” de omul excesiv profund. „Concluziile” celor patru artişti ( Dorel Cozma, Raluca Moisoiu, Radu Florea, Gheorghe Pop) sunt puse în orizontul regăsirii omului simbolic, a omului adânc, a omului uman. Şi cu această înţelegere vom putea , cu inima mai uşoară, intra în postuman.

galeria-arcade-24-din-bistrita