ALFRED SCHUPLER: ADIAFORIE CITADINĂ
13 octombrie – 6 noiembrie 2016.
Galeria de studio Korunk
Vernisaj: miercuri, 12 octomrie 2016. ora 18:00

Întroducere: Dr. conf. Dorel Găină

Curator: Rita Fazakas

Inspirat de teoria socială formulată de Jürgen Habermas, Alfred Schupler (1970 Ardud, județul Satu Mare) abordează spaţiul public ca loc al metamorfozelor, unde sunt formulate şi transformate credinţele colectivului. Dialectica public-privat, lume interioară-lume exterioară oglindesc conflictul datorat valorilor şi prejudecăţilor epocii, traversând de la idealism la capitalismul industrial. „Adiaforie citadină” surprinde relaţia dintre distorsionarea peisajului urban şi inerţia sensibilităţii umane. Artistul utilizează simboluri precum Biserica şi Statuia pentru a contura atât prăbuşirea valorilor, cât şi falsa istorie construită. Arhitectura sărăcită, precum şi înnoirea prin pustiirea spaţiului sunt planurile pe care este construit discursul artistic, compunând un spectacol în faţa căruia omul epocii este amorţit, iar responsabilitatea estetică pierdută iremediabil în favoarea arhitecturii înghesuite. Utilitatea şi progresul creează mitologii artificiale. Lucrările descriu aceste antinomii ale gustului şi desfigurarea experienţei estetice în spaţiul public. Mediul devine loc de sinteză sau cenzură. Imaginea este dezmembrată şi înlocuită cu producţii simbolice de masă. Astfel, citadinul încărcat de istorie este sărăcit, favorizând importanţa funcţională a grotescului. Artistul oglindeşte tragicul vechilor edificii şi reacţiile care contaminează judecata de gust, arătând deopotrivă modificările psihologiei umane.

Proiectele artistului descriu un parcurs amplu dinspre nivelul conceptual către moduri de reprezentare diverse. Activitatea sa artistică include fotografia, instalaţia şi filmul, cărora le adaugă valenţele filosofice, menite să apropie privitorul de planurile nevăzute ale imaginii. Artistul apelează la istorie pentru a descrie dialogul subiectului cu mediul ambiant şi cu sinele. Descoperirea (a sinelui, a tandemului vizibil-invizibil) este pretextul care îl plasează de fiecare dată pe artist în rolul antropologului sau al filosofului, în încercarea de a ilustra nivelurile realităţii şi substraturile teoretice care organizează existenţa umană. Artistul propune teme de reflecţie care conduc privitorul în universul de semnificaţii prezent în absenţă, legat indisolubil de metamorfoza imaginii.


Expoziția poate fi vizionată până în data de 6 octombrie 2016, în zilele de lucru între orele 10.00 -14:00. 

korunk-studiogaleria-alfred-schupler-plakat-02-page-001