Galeria „Cuhnia” a Centrului Cultural Palatele Brâncoveneşti de la Mogoşoaia organizează în perioada 9 iulie – 9 august 2016 expoziţia personală de pictură şi grafică initulată „Octava celestă” semnată de artistul plastic Doina Mihăilescu.

Expoziţia va cuprinde, într-un amplu spectacol vizual, cele mai recente lucrări realizate de artistă, reunite în opt serii cu titluri sugestive pentru tipul de abordare şi pentru preocupările autoarei: „Stâlpnicii”, „Chipul isihast”, „Îngerul Învierii”,  „Iov”, „Crinul pustiei”, „Maria Egipteanca”, „Dansul Îngerului”, „Ultima noapte a lui Ignatie Teoforul”, „Sufletul pentru 10 zile” şi „Desenele cu ochii închişi”.

Numitorul comun al acestor recente serii de lucrări îl reprezintă încercarea Doinei Mihăilescu de creea o artă capabilă să reflecte latura invizibilă a lumii şi „puterea de a face să apară în vizibil expresia “octava” care palpită înlăuntrul vizibilității”, precum mărturiseşte chiar autoarea. Astfel, nuclee tematice trimit la personajele sacre ale creştinismului şi propun o reinterpretare în cheie deopotrivă premodernă, modernă şi postmodernă a artei sacre, aşa cum se manifestă ea în icoană şi în fresca bisericilor răsăritene.

 

Doina Mihăilescu s-a născut pe 20 ianuarie 1953 la Reşiţa, este pictor şi restaurator, profesor universitar doctor la Facultatea de Arte şi Design, Catedra de Pictură-Restaurare din Timişoara. Artista s-a remarcat de-a lungul timpului printr-o activitate pedagogică şi artistică impresionantă, materializată în numeroase expoziţii personale în ţară şi peste graniţe, precum şi prin participarea la prestigioase expoziţii de grup. Doina Mihăilescu, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România, trăieşte şi activează la Timişoara.

Nu sunt un autor care idealizează neaparat ordinea premodernă. Știu însă că această ordine este adînc îngropată  în memoria colectivă. Asta se datorează „așezării” pe care o are premodernul dar și  lipsei conștiinței sale critice și metatextuale..Noi , astăzi, trăim sub presiunea iconoclastă a demitizărilor.Trăim într-o lume care reduce sacramentele la alegorie.desființează sfînta tradiție și nu înțelege setul de simboluri care au structurat și continuă să structureze “gramatica”  modului nostru de a fi si astăzi în lume .

După credința mea suntem în continuare în proporții diferite deopotrivă premoderni, moderni și postmoderni, avind mentalități și valori culese din toate dimensiunile timpului istoric. Marea mea problemă ca postmodern e tocmai concilierea acestor apartenențe multiple .ținind totuși seama de Marele Cod biblic”, mărturiseşte autoarea expoziţieiOctavă celestă”.

Vernisajul expoziţiei „Octavă celestă” va avea loc sâmbătă, 9 iulie 2016, ora 17.00, la Galeria Cuhnia a Centrului Cultural Palatele Brâncoveneşti de la Mogoşoaia.

Curatorul expoziţiei este criticul de artă Luiza Barcan

Doina Mihăilescu „Octava celestă” @ Galeria „Cuhnia” a Centrului Cultural Palatele Brâncoveneşti de la Mogoşoaia