Atelier4 va găzdui în perioada 2-10 iunie solo-show-rile artiștilor Gabriel Marian și Alina Staicu, iar joi 2 iunie vă invită la vernisajul comun al expozițiilor, începând cu ora 18, la adresa: b-dul Eroilor, nr. 34, ap. 4 si ap. 6, Atelier4, Cluj-Napoca.

Pentru istoria artei, reprezentarile luptei corp la corp sunt – paradoxal – pe cât de vechi (antichitate şi chiar preistorie) pe atât de rare în epoca modernă. Pentru un artist, această disimetrie vine cu două avantaje interesante : pe de o parte constituie o temă destul de puţin explorată şi cu mare potenţial vizual, pe de alta, iconografia precursorilor deschide perspective nebănuite. Cu atât mai mult cu cât se înscrie într-un dialog formal fascinant cu imaginile fotografice actuale, care surprind instantanee din competiţiile sportive de lupte, MMA, wrestling, Sumo, etc.  Confruntarea imaginilor se produce atât la nivel formal (între coerenţa obţinută prin stilizare/estetizare şi obiectivitatea haotică a camerei foto) cât şi la nivel tematic  (o covârşitoare prezenţă a simbolismului religios vs cultura pop a luptelor cu public). Intre ele s-ar situa tradiţiile ancestrale din Sumo şi alte tipuri de înfruntări rituale. In punctele de convergenţă, aceste suprapuneri (vizuale, tematice) capătă accente frapante şi seducătoare. Antagonismul devine contopire, conflictul devine formă de comunicare.

Afis-Gabriel-01

Proiectul «Jacob’s Wrestle» porneşte de la acest dialog cultural/iconografic şi încearcă să îl orienteze spre noi direcţii estetice. E o explorare a variaţiilor stilistice posibile pe această temă, inspirată de analogiile formale oferite de succesiunea de poziţii ale corpului uman în luptă, care evocă o serie de noduri şi semne, o scriitură anatomică. Redarea acestor forme suscită o caligrafie complexă, pe care Gabriel Marian o încadrează într-un proiect vizual mai larg, în curs de desfăşurare.

E de asemenea, şi mai cu seamă, o aluzie la lupta artistului cu stilul, cu presiunea artei academice şi a convenţiilor estetice ale epocii, cu arta în general. E vorba de mereu actuala confruntare cu sensurile artei instituţionalizate, şi e  cu atât mai intensă cu cât se suprapune unei perioade de aniversare a centenarului avangardelor contestatare.

Afis-Alina-01

Proiectul “First Cut”, al artistei Alina Staicu, este o continuare a seriei de picturi Escape, este o serie de picturi tăiate de rama barocă, întrerupte de însăşi calitatea de tablou. O realitate fragmentată în secvenţe picturale ne aminteşte că naraţiunea se creează singură, uneori independent de intenţie. Bruiate compoziţional, fragmentate prin opţiune dar şi prin încadrare, First Cut intenţionează să evidenţieze incapacitatea reprezentării de a fi un tot, de a avea o legătură profundă cu reqlitatea, este un refuz de a încadra, de a centra. Fragmentele picturale se vor privite prin înrămare, se pretind tablou dar lasă privitorului posibilitatea de a recrea naraţiunea. Portretul fără chip, omul care doar trece prin cadru, toate sunt propuse, ca o imagine ce se cere continuată dar suficientă sieşi.

Cover