”The World Goes Pop”, o impresionantă sinteză expozițională dedicată uneia dintre cele mai proeminente mișcări artistice ale celei de-a doua jumătăți a secolului XX, ”Pop Art”, urmează să fie deschisă publicului la Tate Modern din Londra, în perioada 17 septembrie 2015 – 24 ianuarie 2016. Propunându-și să releve o perspectivă inedită asupra producției „artei pop” din anii ’60 – ’70, expoziția pune în scenă o radiografie vizual-plastică de mare sugestivitate, obiectivă și completă, cu un accent deosebit asupra ilustrării modului în care diverse culturii și spații geografice au răspuns la preceptele estetice ale mișcării. Fenomenul politic, corpul uman, spațiul domestic, consumerismul, protestul public și „cultura populară”, toate sunt investigate prin intermediul unui repertoriu vast de medium-uri, cu intenția fățișă de a demonstra că „arta pop” nu a fost niciodată doar o celebrare a societății de consum occidentale, ci un limbaj subversiv de protest, cu valențe internaționale, care astăzi se dovedește a fi mai actual ca niciodată.

Muzeul de Artă Cluj-Napoca participă la organizarea acestei expoziții cu un număr de două lucrări de șevalet realizate de maestrul Cornel Brudașcu (n. 1937), figură emblematică a neoavangardei românești din anii ’70, a cărui creație timpurie dezvăluie certe afinități cu expresia picturală de factură ”Pop Art”.

Cornel Brudascu

Pentru mai multe detalii referitoare la eveniment, vă rugăm să accesați următorul link:
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/ey-exhibition-world-goes-pop