Comunicat de presă

3.06.2015, București
REMBRANDT ART CENTRE împreună cu UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI, organizează cu ocazia ZILEI UNIVERSITĂṬII,  evenimentul BE CREATIVE – sâmbătă 6 iunie 2015, între orele 11:00 – 18:00, în incinta Facultăţii de Arte Decorative şi Design, strada Griviţei nr. 28, un spaţiu în care vizitatorii vor trăi experienţa UNARTE: ateliere în aer liber, prezentări de modă, muzică de calitate, atmosferă festivă. La eveniment vor participa studenţi ai Departamentului  Arte Textile si Design Textil (anul II Licenţă, anul II Master) și studenţi ai Departamentului  Artă Murală (anul II Licenţă, anul II Master).  Aceştia vor  prezenta un proiect artistic pe care-l vor realiza în cadrul unui spaţiu personalizat sub marca REMBRANDT ART CENTRE. Menţionăm că studenţii participanţi vor fi sponsorizaţi de firma REMBRANDT ART CENTRE cu materiale de lucru.
Evenimentul este organizat de ECHIPA REMBRANDT şi conferenţiar univ. dr. Daniela Frumuşeanu (Universitatea Naţională de Arte Bucureşti).
Studenţii participanţi sunt următoarii: BĂDĂLĂU STELIANA FLORENTINA, BĂLĂŞOIU IULIA, DRÎNCEANU ADRIAN, DIACONU RALUCA, DINCĂ DANA, HOGIA ŞTEFAN,   IVAN BIANCA,  MENGHEŞI CRISTIAN, STĂNCĂLIE ANDREEA,  VLAD ANA DARIA.  

Concept materiale promoţionale: Daniela Frumuşeanu
Realizare grafică: Dana  Dincă

Parteneri: UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI,  Uniunea Artiştilor Plastici din România.

Parteneri media: MODERNISM, Agenţia de carte, Art Out.

Persoane de contact: Comanescu Oana[email protected]
Daniela Frumuşeanu[email protected].
Afis A4

Press Release
3.06.2015, Bucharest
REMBRANDT ART CENTRE together with THE NATIONAL UNIVERSITY OF ARTS BUCHAREST, organizes, on THE UNIVERSITY DAY occasion, THE  BE CREATIVE event – Saturday, June 6th, 2015, between the hours 11a.m. and 6p.m., in the premises of the Faculty of Decorative Arts and Design, Griviței 28 Street – a space inside of which visitors are going to live the UNARTE experience: outdoors workshops, fashion presentations, quality music, rejoicing atmosphere. Will participate in the event  the students of the Textile Arts and Textile Design Department (II year, License Program, II year, Master Program) students of the Mural Art Department (II year, License Program, II year, Master Program). They will present an artistic program that he/she is going to put into practice within a personalized space, under the REMBRANDT ART CENTRE trademark. We mention that the participating students will be sponsored, by the REMBRANDT ART CENTRE company, with work materials.
The event is organized by the REMBRANDT TEAM and Associate Professor Daniela Frumuşeanu, Ph.D. (Bucharest National University of Arts).
The participant students are: BĂDĂLĂU STELIANA FLORENTINA, BĂLĂŞOIU IULIA, DRÎNCEANU ADRIAN, DIACONU RALUCA, DINCĂ DANA, HOGIA ŞTEFAN,   IVAN BIANCA,  MENGHEŞI CRISTIAN, STĂNCĂLIE ANDREEA,  VLAD ANA DARIA. 
Concept promotional materials: Daniela Frumuşeanu
Graphic realization: Dana Dincă

Partners: THE NATIONAL UNIVERSITY OF ARTS BUCHAREST, Union of Artists from Romania. 

Media partners: MODERNISM, Agenţia de carte, Art Out.

Contact persons: Comanescu Oana [email protected] and
Daniela Frumuşeanu[email protected].