Despre „cărţile electronice”/„inteligente”/„deştepte” la Cafeneaua critică!

(Club A, miercuri 8 aprilie 2015)

De la lectura de texte pe „suporturi” clasice (hîrtia şi celelalte) am ajuns să citim tot mai mult de pe „suporturi” alternative: prin intermediul ecranelor, parcurgem texte stocate pe „discurile tari” ale computerelor (hard-disk-uri) sau pe diverse tipuri de memorie mobilă, de felul „beţelor/beţigaşelor de memorie” (memory sticks), al „discurilor compacte” (compact disks/CD-uri) sau al „discurilor digitale video” (digital video disks/DVD-uri), numite, prin extensie, şi „discuri digitale versatile” (digital versatile disks/tot DVD-uri), al „discurilor tari externe” („hard disk-uri externe”) etc. sau direct în „reţeaua globală” (world wide webwww), zisă şi Internet, uneori chiar şi în… „nori” (în sistem „cloud”). Nu schimbăm – însă – doar „suporturile”: pe de o parte, accesul prin intemediul tastaturii şi al „şoarecelui” ataşat (mouse!), prin „click-uri” succesive, permite şi alte tipuri de parcurgere a textelor decît cea cursivă, clasică; pe de altă parte, textele însele pot fi structurate non-liniar, căci pe „suporturile” alternative putem „coborî” în ramificaţii succesive, pe modelul „arborilor” schematici. Pe acest traseu de evoluţie a lecturii, s-a conturat în ultima vreme conceptul de „carte electronică” (electronic book/e-book), folosit uneori pentru simpla transpunere pe „suporturi” alternative, în special pe CD-uri/DVD-uri, dar şi pentru noi forme de compoziţie textuală, cu variate posibilităţi de opţiune la dispoziţia cititorului („utilizatorului”), cu continuări multiple şi cu finaluri distincte, ca în jocurile computerizate (computer games). O variantă pe „suporturi” imateriale: „cartea electronică” accesibilă pe website-uri, de unde poate fi „descărcată”, preluată în computerele personale, şi „cartea inteligentă” sau „cartea deşteaptă” (smart-book), care adună în jurul unor nuclee tematice toate resursele de informaţie accesibile în Internet.

Pornind de la un amplu proiect european de promovare a „cărţilor electronice”, Technology and Innovation for Smart Publishing – TISP (= Tehnologie şi inovaţie pentru editarea inteligentă), derulat în 12 state, în cadrul Programului Uniunii Europene de sprijin pentru tehnologia informaţiei şi a comunicării, Cafeneaua critică propune o discuţie despre prezentul şi – mai ales! – viitorul „cărţii electronice”, „inteligente”, „deştepte”!

Participă: promotori ai „cărţilor electronice”, editori, reprezentanţi ai unor instituţii şi publicaţii interesate de „noile media”. Ediţie realizată în colaborare cu Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor – APDETIC.

Amfitrion: Ion Bogdan Lefter

Cafeneaua critică este un proiect de dezbateri culturale pe teme de actualitate. Prima serie s-a desfăşurat în anii 1990, la Cafeneaua Facultăţii de Litere a Universităţii Bucureşti. Seria a doua a debutat în noiembrie 2008 la Clubul TSC şi a continuat la Clubul A şi la Club Control. Din toamna lui 2011 dezbaterile Cafenelei critice au loc la Club A*.

*

Cafeneaua critică

Miercuri 8 aprilie 2015, orele 19.00-21.30

Club A

Bucureşti, Str. Blănari Nr. 14 (între Universitate şi Piaţa Unirii, vizavi de Sfîntul Gheorghe)

Contact: 0737-210.978 (Paul Radu)

www.cluba.ro