Fântânile publice ale Bucureștiului o documentare fotografică care va fi publicată în cartea istoricului Volker Wollmann “Patrimoniu preindustrial şi industrial în România” la editura Honterus, Sibiu.

O parte dintre acestea sunt monumente istorice. În unele cazuri fotografiile au fost făcute în sezonul în care fântânile nu erau funcționale. Unele nu mai sunt deloc funcționale…

Foto Lucian Muntean, 2014

Fântânile arteziene cu apa colorata în roșu din Piața Unirii, 2007

10 fantani publice bucuresti - piata unirii - foto lucian muntean 01 10 fantani publice bucuresti - piata unirii - foto lucian muntean 02

Fântâna arteziană de la Universitate

11 fantani publice bucuresti -piata universitatii - foto lucian muntean 03

11 fantani publice bucuresti -piata universitatii - foto lucian muntean 04

 

Fântâna Zodiac se află în Piața Libertății, la intrarea principală în Parcul Carol I, din București, sector 4. Concepută de arhitectul Octav Doicescu, iar mozaicurile negre pe fond cenușiu, reprezentând zodiile, au fost realizate de sculptorii Mac Constantinescu, Dorin Pavel și August Schmiedigen. Fântâna a fost inaugurată în 1935, de regele Carol al II-lea al României, cu ocazia festivităților ocazionate de Luna Bucureștilor, care au durat de la 9 mai până la 9 iunie. La vremea aceea, piața se numea Piața Mareșal Joffre.

01 fantani publice bucuresti - fantana zodiac - parc carol - foto - foto lucian muntean 01 01 fantani publice bucuresti - fantana zodiac - parc carol - foto - foto lucian muntean 02

Fântâna cu copii realizată de sculptorului român Ioan Iordănescu (1881 – 1950). Monumentul, amplasat într-un mic scuar, se află la intersecția străzii Dionisie Lupu cu străzile Jules Michelet și Pitar Moș din sectorul 1 al capitalei.

02 fantani publice bucuresti - fantana cu copii str dionisie lup - foto lucian muntean 04 02 fantani publice bucuresti - fantana cu copii str dionisie lup - foto lucian muntean 05

Fântâna Sărindar. Cercul Militar este construit pe locul fostei mănăstiri Sărindar, la intersecția Bulevardului Elisabeta cu Calea Victoriei. În anul 1911 se realizează doar fundatia, iar construcția începe în 1912, pe un teren mlăștinos. Singura care mai pastraza numele fostei mănăstiri construite de Matei Basarab este Fântâna Sărindar.

03 fantani publice bucuresti - fantana sarindar - foto lucian muntean 12 03 fantani publice bucuresti - fantana sarindar - foto lucian muntean 13

Monumentul și fântâna Luigi Cazzavillan au fost construite în anul 1905 de sculptorul Filip Marin (1865-1928). Scuarul a avut configurație în manieră italiană, cu trasee geometrice, cu alei circulare și accese pe diagonală, străjuite de arbori columnari. Întreg ansamblul, împreună cu fronturile clădirilor din jur, este reprezentativ pentru Bucureștii începutului de secol.

04 fantani publice bucuresti - fantana parc luigi cazzavillan- foto lucian muntean 09 04 fantani publice bucuresti - fantana parc luigi cazzavillan- foto lucian muntean 10

Fântâna Patru Anotimpuri, situată pe Bulevardul Carol, este un monument cu valoare istorică, ce a fost renovat în 2010.

05 fantani publice bucuresti - fantana 4 anotimpuri - str carol - armeneasca - foto lucian muntean 06 05 fantani publice bucuresti - fantana 4 anotimpuri - str carol - armeneasca - foto lucian muntean 07

Izvorul Sissi Stefanidi, amplasat în anul 1927 în Parcul Cișmigiu din București, este o sculptură realizată de Ion Dimitriu-Bârlad.
Monumentul reprezintă o mamă, îndurerată de moartea fiicei sale, care toarnă apă dintr-un ulcior.Statuia a fost ridicată la cererea familiei Stefanidi, după moartea fiicei lor, Sissi, la vârsta de 21 de ani. Locul pe care este amplasată statuia aparținuse familiei Stefanidi și a fost donat către primăria orașului pentru construirea Noii Grădini.

06 fantani publice bucuresti - foto lucian muntean 14 06 fantani publice bucuresti - foto lucian muntean 15

Fântâna George Grigorie Cantacuzino din Parcul Carol I, din București este un monument construit în anul 1870, într-o concepție neoclasică, din inițiativa și pe cheltuiala primarului Bucureștiului Gheorghe Grigore Cantacuzino, de arhitectul Al. Freiwald și sculptorul Karl Storck

07 fantani publice bucuresti - fantana cantacuzino - parc carol- foto lucian muntean 04 07 fantani publice bucuresti - fantana cantacuzino - parc carol- foto lucian muntean 05

Fântâna Miorița este situată pe Șoseaua București-Ploiești, în fața Muzeului de Artă Populară Prof. Dr. Nicolae Minovici. Construcția a fost executată în 1936, după planurile arhitectului Octav Doicescu, mozaicurile cu care este decorat monumentul sunt realizate de Milița Petrașcu.

08 fantani publice bucuresti - fantana miorita - foto lucian muntean 02 08 fantani publice bucuresti - fantana miorita - foto lucian muntean 03

Biserica Izvorul Tămăduirii sau Mânăstirea de la Cişmeaua Mavrogheni a fost construită la 1786 de Nicolae Petru Mavrogheni voievod şi soţia sa Maria Doamna, ca mulţumire pentru vindecarea de o boală incurabilă a fiicei acestora. După 1864, lăcaşul a slujit şi pentru cartier.
Fiind deteriorată, la 1794, a fost reparată de domnitorul Alexandru Moruzzi. În urma cutremurului din 1838 a fost reparată în 1847, suprimându-se turla de pe pronaos, adăugându-se un pridvor –ce a fost înlocuit în 1947 cu cel de astăzi. Reparaţii radicale s-au efectuat în 1890, apoi în 1902, în 1941 după cutremurul din 1940 când s-a dărâmat şi clopotniţa de la stradă, apoi în 1945 după bombardamentele din 1944.
În 1973, biserica a fost repictată de maestrul Costin Ioanid. Seismul din 1977 a afectat deasemeni acest monument, după care a fost reparat.

09 fantani publice bucuresti - izvotul tamaduirii - biserica mavrogheni - foto lucian muntean 11 09 fantani publice bucuresti - izvotul tamaduirii - biserica mavrogheni - foto lucian muntean 12