logo
BIENALA ARTELOR PLASTICE „ION ANDREESCU” – BUZĂU
EDIŢIA a IX-a, OCTOMBRIE 2014
Bienala artelor plastice „Ion Andreescu” se adresează artiştilor plastici, membri ai Filialelor UAP din România, absolvenţilor de universităţi de artă şi artiştilor profesionişti din străinătate.

Locul și data desfăşurării: Buzău, Galeriile de artă „Ion Andreescu”, parter şi etaj.

Vernisaj: octombrie 2014

Condiţii de participare: Fiecare artist poate participa cu 1-2 lucrări, realizate în perioada 2012-2014 cu dimensiunile maxime la pictură 100×100, la sculptură 100X70X60, la grafică 50X70 şi la arte decorative 100X80. La fiecare lucrare trebuie să fie menţionate pe verso: numele autorului, titlul lucrării, tehnica realizării, dimensiunile, anul execuției, preţul estimativ, adresa, email-ul şi telefonul autorului. Lucrările vor fi însoţite de formularul de participare.

Predarea lucrărilor: 1-25 septembrie la U.A.P. Bucureşti, persoană de contact dl. Precup Mihai sau la Filiala U.A.P. Buzău, Galeriile de Artă „Ion Andreescu”, Buzău, Bl. N. Bălcescu, bl. „Crinul Alb”, parter, telefon 0238 435415

Jurizarea: Va avea loc în luna octombrie la Galeriile de Artă „Ion Andreescu”, Buzău.

Premii: Vor fi acordate premii oferite de către Primăria Buzău, instituţii de cultură, sponsori, Filiala U.A.P. Buzău, U.A.P. România.

Alte precizări:
*Organizatorii au dreptul de a folosi imagini după lucrările expuse, fără plata către autor, cu scopul promovării expoziţiei, în materialele publicitare ale expoziţiei în scop de informare, marketing şi educaţional.
*Se va edita un catalog care va fi trimis fiecărui participant selecţionat.
*Costul trimiterii lucrărilor va fi suportat de către fiecare participant.
*Costul returnării va fi suportat de către organizatori.
*Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru deteriorarea sau pierderea lucrărilor trimise prin poștă.
*Pe întreaga durată a expoziţiei, participanţii nu îşi pot retrage lucrările.

COORDONATOR PROIECT,
Preşedintele Filialei U.A.P. Buzău
Valeriu Şuşnea
Contact:
238 435 415
Tel. Filiala; 0238 417006
Tel. Valeriu Şuşnea: 0744 334497
Email Valeriu Şuşnea: [email protected]