Darie Dup AXIS MUNDI #2 @ Galeria de Arta Contemporana, Muzeul National Brukenthal (1) Darie Dup AXIS MUNDI #2 @ Galeria de Arta Contemporana, Muzeul National Brukenthal (2) Darie Dup AXIS MUNDI #2 @ Galeria de Arta Contemporana, Muzeul National Brukenthal (3) Darie Dup AXIS MUNDI #2 @ Galeria de Arta Contemporana, Muzeul National Brukenthal (4) Darie Dup AXIS MUNDI #2 @ Galeria de Arta Contemporana, Muzeul National Brukenthal (5) Darie Dup AXIS MUNDI #2 @ Galeria de Arta Contemporana, Muzeul National Brukenthal (6) Darie Dup AXIS MUNDI #2 @ Galeria de Arta Contemporana, Muzeul National Brukenthal (7) Darie Dup AXIS MUNDI #2 @ Galeria de Arta Contemporana, Muzeul National Brukenthal (8) Darie Dup AXIS MUNDI #2 @ Galeria de Arta Contemporana, Muzeul National Brukenthal (9) Darie Dup AXIS MUNDI #2 @ Galeria de Arta Contemporana, Muzeul National Brukenthal (10) Darie Dup AXIS MUNDI #2 @ Galeria de Arta Contemporana, Muzeul National Brukenthal (11) Darie Dup AXIS MUNDI #2 @ Galeria de Arta Contemporana, Muzeul National Brukenthal (12) Darie Dup AXIS MUNDI #2 @ Galeria de Arta Contemporana, Muzeul National Brukenthal (13)

Darie Dup (1) Darie Dup (2) Darie Dup (3)AXIS MUNDI #2, DARIE DUP

Galeria de Artă Contemporană, Muzeul Național Brukenthal

Durata 04.07.2014-31.07.2014

Vernisaj 04.07.2014 ORELE 16,00

Parteneri media ARTCLUE, MODERNISM

Sponsor UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI

Expoziţia este parte din proiectul itinerant AXIS MUNDI ( AXIS MUNDI #1 23.03.-15.05.2014 Cuhnia, Mogosoaia, Palatele Brancovenesti, AXIS MUNDI #2 04.07-30.07.2014, Muzeul National Brukenthal, Galeria de Arta Contemporana

Text oferit de artistul expoziţiei:

În expoziţia Axis Mundi este vorba pedeoparte de o temă socială, care ţine de ecologie şi de distrugerea patrimoniului silvic, iar pe de altă parte de o temă care ţine de morală, de conştiinţa individuală. Sunt lucruri din viaţa noastră la care suntem atât martori cât şi făptaşi.

The Axis Mundi exhibition it is dealing with a social issue, which is the destruction of our forestry heritage, and a moral issue as well, which is the theme of individual consciusness. There are  things in our lives where we are witness and perpetrators in the same time.

Axis Mundi Ausstellung es ist einmal ein soziale Frage, ins Zusammenhang mit Ökologie und Umwelt die Zerstörung der Walderbe, und auch ein andere Frage, die Morale und das individuellen Bewusstseins. Beiden sind Dinge in unserem Leben zu der wir sind auch Zeugen und Täter.