Dan Maciuca & Veres SzabolcsTHE FLESH OF THINGS. UN-PAINTING THE ROMANTICS
DAN MĂCIUCĂ & VERES SZABOLCS
Curator: Bogdan Iacob

Joi, 19 iunie, ora 19, la Galeria Jecza
Calea Martirilor 51/52-53, 300774 Timişoara, România.

Perioada expoziției: 19 iunie – 1 septembrie

“Expoziţia The Flesh of Things. Un-painting the Romantics de la Galeria Jecza pune faţă în faţă doi artişti clujeni, aparţinând unei generaţii încă tinere, dar dovedind maturitate tehnică şi consistenţă conceptuală. Atât pentru Dan Măciucă, cât şi pentru Veres Szabolcs, pictura este mai mult decât un mediu artistic ocazional ales, este un câmp de investigaţie consecventă, disciplinat asumată şi totodată dinamică şi imprevizibilă. Astfel, fiecare lucrare picturală pare să fie, în cazul celor doi, în acelaşi timp şi nu neapărat mereu în aceeaşi proporţie, o aventură, un joc şi o profesiune de credinţă.   (…) Referinţele la lumea imediată sunt recurente în lucrările ce compun The Flesh of Things. Un-Painting the Romantics. Dan Măciucă îşi intitulează explicit lucrările ca fiind peisaje, dar elementele mediului înconjurător sunt reduse la pure sugestii picturale, sunt transformate în mare parte în pretexte pentru desfăşurarea impetuoasă a pastei picturale, cu scopul de a produce impresia unei anumite atmosfere. Gestual şi pasionat, artistul pare prioritar interesat de a submina o imagine, nu de a construi / reproduce una sau mai degrabă de a construi o imagine pe ruinele alteia. În lucrările lui Veres Szabolcs, elementele peisajului natural sunt mai imediat vizibile, dar tratarea lor este oarecum arbitrară şi frenetică, natura supunându-se nevoilor interne ale picturii. Relaţia dintre peisaj şi figura umană, element esenţial al lucrărilor lui Veres din expoziţie, este una fantezistă, ce poate fi descrisă ca rezultat al unei juxtapuneri de atitudini romantice şi suprarealiste, care le face să se îndepărteze radical de registrul pitorescului pentru a intra în acela al grotescului, degajând o atmosferă imprecis, dar persistent neliniştitoare.”

JECZA Gallery

Calea Martirilor 51/45
300774 Timisoara Romania
Tel.  +40256482056
Mob.+40722666445

www.jeczagallery.com

Bogdan Iacob