Academia Socio-Vizuală lansează LONGOCAMPO DOX, școală de vară internațională în domeniile filmului documentar și antropologiei vizuale

 Longocampo Dox - Film and Visual Anthropology Summer School. Poster

Vă aducem la cunoștință o inițiativă sud-est europeană inedită și necesară, dedicată conectării potențialelor regionale la noile direcții și interacțiuni din domeniile filmului și socio-vizualității.

Academia Socio-Vizuală este un catalizator de educație si producție in domeniile cercetării socio-vizuale, transmedia si filmului. Obiectivul principal al ASV constă in cercetarea și educarea modurilor în care științele sociale, noile media, vizualul si arta pot aduce contributii pozitive la o mai bună ințelegere și soluționare a problemelor societății.

Această platformă este inițiată de profesioniști din științe sociale, vizual, artă, film (Ger Duijzings – Director al Centrului de Studii Sud-Est Europene – University College London, co-director al Urban Laboratory UCL, reader in Antropologie Est-Europeana, Cristian Robert Velescu – prof. dr. UNArte, istoric de arta, autor al studiului “Avangardă şi modernităţi”, Mihai Coman – fondator al Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, coordonator scoala dr., co-autor al “Media Anthropology”, Ionuț Pițurescu – dr. in Sociologie si Antropologie Vizuală, coordonator Centrul de Inovare, Dezvoltare și Producție de Film, regizor al filmului “Căutare”- Romania, 30 min, premiul secțiunii “Quinzaine des Realisateurs” la Festivalul de Film de la Cannes; Vintilă Mihăilescu – şeful Catedrei de Sociologie a Facultăţii de Ştiinţe Politice SNSPA, coordonator școala dr., autor al ”Socio hai-hui” și “Antropologie. Cinci introduceri” ). ASV este o platformă creată de Anthropoesis – Centrul de Inovare, Dezvoltare și Producție de Film.

În perioada 2-17 August 2014, Academia Socio-Vizuală invită pasionații de adrenalină creativă la LONGOCAMPO DOX – Film and Visual Anthropology Summer School, o școală de vară internațională, dedicată inovării în domeniile filmului documentar și antropologiei vizuale. Brainstorming-ul socio-vizual și cinematografic va avea loc in regiunea Câmpulung-Muscel, zonă liminală, suspendată la intersecția dintre ruralul old-fashion și urbanul post-industrial.

Activitățile școlii de vară vor avea loc în conacul familiei Golescu, un spațiu cu o personalitate complexă, aproape ireal și în același timp ideal pentru a inspira regîndirea realităților care îl înconjoară. Arealul de lucru al școlii de vară va fi concentric conacului Golescu: integrînd un țesut social cu un patrimoniu divers, ofertant vizual și mustos narativ.

Aplicațiile candidaților vor fi acceptate pănă la data de 20 Iunie. Aplicațiile realizate cu cel puțin 5 zile înaintea termenului limită sînt premiate în cazul în care sînt selectate (detalii pe site). Candidații eligibili trebuie să fie fluenți în limba engleză și să aibă experiență în unul sau mai multe din următoarele domenii: regie, cinematografie, videografie, editare de film, antropologie vizuală. Cei mai buni 15 tineri studenți și profesioniști, selectați după criteriile motivației, experienței și personalității lor creative, vor fi invitați să ia parte timp de 15 zile la o aventură academică inovativă în cadrul unui program hands-on și tailored-made. În cadrul școlii de vară vor fi produse 5 filme care vor explora limitele cinematografice ale fictiunii, non-ficțiunii, vizualității experimentale și antropologiei vizuale. Participanții vor fi ghidați în această aventură cognitiv-creativă de către 3 tutori (Ger DuijzingsVintilă MihăilescuIonuț Pițurescu). Pe parcursul cercetării de teren, dezvoltării și producției filmelor, realizatorii vor fi  inspirați de către 3 master-class-uri ale unor experți invitați.  Echipele de film vor fi susținute de asistenți de producție cu expertiză în aria investigată. Toți cei 15 autori vor fi sprijiniti in construirea unor strategii optime de distribuție și valorificare a filmelor realizate.

Cel mai bun film creat in timpul școlii de vară va fi premiat în cadrul evenimentului de final al LONGOCAMPO DOX (’’Longocampo’’ este numele orașului Câmpulung-Muscel în primele sale consemnări).

Perioada de Desfășurare: 2-17 August 2014

 Detalii și Înscriere:   www.academiasociovizuala.com

Regular Deadline:  20 Iunie

Contact: [email protected]

front ASV 1

Socio – Visual Academy launches LONGOCAMPO DOX,

International Summer School in the fields of Documentary Film and Visual Anthropology

We would like to bring to your attention a fresh and beneficial South-East European initiative, with its main headquarter in Bucharest, connecting SEE region with the world through film and visuality.

Socio – Visual Academy is a catalyst for education and production of socio-visual research, transmedia and film. The main objective of SVA is researching and educating in the ways the social sciences, new media, visual art and cinema can collaborate and bring positive contributions to a better understanding of human interaction and solving of society’s issues.

From 2 to 17 August 2014 , Socio-Visual Academy challenges your creative adrenaline within “LONGOCAMPO DOX” – Film and Visual Anthropology Summer School, an international program dedicated to innovating documentary filmmaking and visual anthropology. The socio-visual and cinematographic brainstorming will explore the, between and betwixt,  Campulung-Muscel town and mountain region, suspended at the intersection in between old-fashioned rural and post-industrial urban, creating an intriguing crossroad of pre- and post- communist mindsets.

The summer school activities will be centered in the Mansion Golescu, a 100 years old space with a quite complex personality, almost surreal and at the same time ideal to inspire rethinking the realities surrounding it. The field research and film development area of the summer school will be concentric to the Mansion Golescu: integrating a social tissue with a diverse heritage, visually exceptional and narratively quirky.

Candidates applications will be accepted until 20 June 2014. The applications submitted with at least 5 days before the deadline will be rewarded (see details on website). The eligible candidates should have experience in one or more of the following fields: film directing, cinematography, editing, visual anthropology. The best 15 young students and professionals, selected on the criteria of motivation, experience and creative personalities, will be invited to attend for 15 days an innovative academic adventure. Through a tailored-made and hands-on documentary filmmaking program, the summer school activities will produce 5 films which will explore the limits of fiction, non-fiction, experimental visuality and visual anthropology. Participants will be guided in this cognitive-creative adventure by 3 tutors (Ger Duijzings , Vintilă Mihailescu , Ionut Piturescu). During the stages of field research, development and production of the films, the participants will be inspired by 3 master-classes of invited experts. Film crews will be supported by production assistants with expertise in the investigated area. All the 15 authors of the resulting films will be tutored in building optimal harnessing and distribution strategies for their film projects.

The best film made during the summer school will be awarded in the final event of LONGOCAMPO DOX (”Longocampo” is the name of Campulung Muscel town, in its 700 years old historic cross-cultural records ).

Socio-Visual Academy is a platform initiated by Anthropoesis – Center for Innovation, Development and Film Production. The platform was founded by experts from social sciences, visual arts, filmmaking ( Ger Duijzings – Director of the Center for Southeast European Studies, University College London , co-director of the UCL Urban Laboratory , East European Anthropology Reader ; Cristian Robert Velescu – Prof. Dr. at University of Fine Arts , art historian , author of the study ” Avantgarde and modernity” ; Mihai Coman – founder of the Faculty of Journalism and Communication, doctoral school coordinator, co-author of “Media Anthropology ” ; Ionut Piturescu – Dr. in Sociology and Visual Anthropology , coordinator of Center for Innovation , Development and Film Production , director of the film “Quest” – Romania , 30 min , ” Quinzaine des Realisateurs ” Award at 63rd Cannes Film Festival ; Vintilă Mihailescu – head of the Department of Sociology, Faculty of Political Science, SNSPA, doctoral school coordinator, author of ” Anthropology . Five Introductions”).

Summer School activities: 2 – 17 August, 2014

Details and application procedure can be found at: www.academiasociovizuala.com

Regular Deadline: 20 June, 2014

Contact: [email protected]