1497527_472400916197908_1577534947_nRedacția Samizdat lansează un apel deschis pentrucei care doresc să publice eseuri artistice și care doresc să scrie pornind de la temele abordate în proiectele expoziționale de Laborator Visual Kontakt.  Numărul următor va avea ca temă centrală “Orthodox is better”. Articolele/eseurileartistice pot pleca ideatic de la acest subiect, sau pot trata subiecte tangențiale cu acesta. Recomandăm ca propunerile primite să vizeze preocupări personale asupra subiectelor alese și nu preluarea de noțiuni din alte surse, nefiltrate prin viziunea proprie.

Conceptul sintetizat al proiectului “Orthodox is better” se regăsește mai jos:

“Orthodox is Better” nu este într-atât o critică la adresa BOR, cât o punere în lumină critică a sterilei dispute care îi înconjoară activitatea. Pornind de la premisa că într-o societate democratică raportul dintre religie și laicitate trebuie să fie aprioric tranșat, Visual Kontakt nu percepe doar formele pe care le ia discursul ca fiind aberante, ci însăși existența și perpetuarea dezbaterii ca absurditate. Desfășurându-se așadar într-un nonsens conceptual, proiectul e o trecere în revistă a unor hibrizi incompatibili cu viața care, deși nu au consistență ontologică, se manifestă ideatic în societate și obiectual – în galerie.

Dacă în societatea română dialogul este alăturarea forțată a două entități auto-suficiente, ”Orthodox is Better” propune sinteze laice-bisericești, producând obiecte, spații și proiecții arhitecturale care reunesc forțat pozițiile ce nu caută concilierea, într-o discuție care, conceptual, nu poate exista. Blasfemia, instrument preferat al retoricii anticlericale, se întâlnește cu monumentalitatea, opulența și simetria formelor canonice, iar principii doctrinare ecumenice se regăsesc integrate în obiecte și situații de uz cotidian, strecurându-se și apropriindu-și teritorii seculare. Obiecte-concept produc sinteze ideatice, urmărind funcții imposibile sau inutile, al căror unic scop e să reconcilieze modernitatea industrială și relativistă cu dogma și canonul.
Proiectul ”Orthodox is better” se desfășoară într-un cadrul expozițional ce permite intuirea elementului religios la o scară monumentală. Multitudinea de machete arhitecturale sugerează aglomerarea de idei și de posibilități viabile în cadrul transformării ansamblelor orășenești în edificii bisericești. Machetarea ca procedeu în cadrul proiectului este un simulacru al puterii pe care instituția Bisericii Ortodoxe Române o are asupra mentalului colectiv ca for decizional în viața publică românească.
Infuzia fenomenului religios este sugerată prin eclectismul absurd al unei frize ce redă la rândul său o arhitectură făurită în spiritul funcționalității moderne și postmoderne. Troița românească transformată în monument de beton, garajul și blocurile, benzinăria și supermarketul sunt doar câteva dintre elementele ce conviețuiesc în spațiul contemporan. Elementul unificator ce survine simbolic în cadrul public este conform credinței că o instituție precum cea a bisericii poate interveni ca putere legiuitoare în viețile noastre, independent de orientarea spirituală individuală.

Exponatele propuse în cadrul ”Orthodox is better” sunt metafore ale suprapunerii unui spirit românesc prin tradiție ortodox și predilecta lipsă a lucidității unui popor în gestionarea situațiilor de criză socială și politică semnalate de-a lungul istoriei. Discrepanța prezentă în această stare de fapt este evocată în spațiul Laborator Visual Kontakt, care invită la un exercițiu de imaginație în ce privește incluziunea fenomenului religios în cel laic și posibilele consecințe ce ne-ar putea face să trăim din plin mitul peșterii lui Platon.

Dr Olimpia Bera & Gabriel Miloia

Mai multe informații despre “Orthodox is better” se pot găsi pe www.visualkontakt.ro și pe pagina oficială de Facebook Visual Kontakt.

Articolele trimise trebuie să fie cuprinse între 1000 – 3000 caractere.

Lucrările vor fi analizate, iar cele mai reprezentative vor fi publicate în revista Samizdat. Aceasta se va regăsi de asemeneaîn format digital pe www.visualkontakt.ro

Samizdat va fi distribuită atât în țară, cât și peste hotare, la o serie atent selecționată de bienale, târguri și centre de artă contemporană.

Autorii lucrărilor selecționate vor primi o sumă financiară  stabilită de Asociație pentru contribuțialor, iar articolele selecționate vor beneficia de cod  ISSN.

Informații adiționale  – [email protected]