Bucureştii au un potenţial turistic deosebit de variat şi diversificat, puţin explorat de către turiştii romani şi străini. Îţi place să explorezi noi destinaţii turistice prin cunoaşterea istoriei şi culturii, oamenilor şi obiceiurilor acestora ? Vrei să deschizi noi perspective turismului românesc prin practicarea meseriei de ghid pentru turismul cultural ?

Beneficiază de oportunitatea oferită de Asociaţia Atheneum şi CEDES-CD şi înscrie-te acum la acest curs cofinanţat de Fondul Cultural Naţional. GRĂBEŞTE-TE, LOCURILE SUNT LIMITATE !

MNIR Bucuresti_foto Bucuresti Optimist
Fotograf> Mihai Raitaru

CUI SE ADRESEAZĂ ACEST CURS ?
Persoanelor care vor să se specializeze în domeniul turistic respectând cerinţele U.E. .
Persoanelor care vor să avanseze în cariera prin urmărea cursurilor de specializare.
Persoanelor care doresc să obţină certificatul de ghid cultural pentru Bucureşti.
Persoanelor care vor să-şi însuşească cunoştinţele şi abilităţile necesare practicării meseriei de ghid cultural de la cei mai buni specialişti.
Agenţiilor de turism care doresc să-şi califice şi specializeze personalul pentru oferirea unor servicii turistice de calitate clienţilor lor.
Persoanelor pasionate de turism, cultura şi nu numai !

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?
Programul este finanţat de Fondul Cultural Naţional şi recunoscut de Ministerul Culturii şi Patrimonilui. Specializarea este agreat[ de Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc.

CONTINUTUL CURSULUI :
Legislaţie în turism ;
Elemente de marketing cultural ;
Comunicare şi comportament profesional ;
Istoria Bucureştilor
Monumente arhitectonice, laice şi religioase ;
Monumente de for public, parcuri şi grădini istorice ;
Instituţii culturale.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ŞI ACTE NECESARE PETNTRU DOSARUL DE ABSOLVIRE :
Minim studii medii finalizate prin examen de bacalaureat ( adeverinţa sau diploma )
Certificat de competenta lingvistică ( sunt acceptate şi foi matricole şcolare )
CV
Copie CI/BI
Certificat de absolvire sau adeverinţa de înscriere la orice formă de studii în domeniul turistic ( liceu de turism, facultăţi cu specializare în  turism, cursuri de calificare de scurtă durată pentru agenţi de turism )-optoinal

Au prioritate persoanele calificate sau în curs de calificare în domeniul turistic ( licee de turism, studii universitare de geografia şi economia turismului, agenţi de turism ) şi persoane calificate în domeniile istoriei şi culturii.
Aplicaţiile se vor face on-line, documentele fiind scanate şi transmise în fişiere PDF, JPG sau DOC la următoarele adrese : [email protected] sau [email protected]

Documente suplimentare necesare dosarului de absolvire :
copie certificat de naştere
copie certificat căsătorie ( dacă este cazul )
copia ultimului act de studii ( legalizata )
cazier judiciar
adeverinţa medicală ( clinic sănătos )

METODA DE LUCRU
Folosim metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacţiune directă, activa şi constructivă dintre participanţi şi formatori. Dintre metodele şi instrumentele folosite menţionăm : expunere, discuţii dirijate, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, chestionare, materiale video,dezbateri, simulări, exerciţii şi aplicaţii practice ( după caz ).

CE ESTE GRATUIT (există subvenționare) ?
formalităţile de înscriere
activitatea de curs ( teoretică şi practică )
examenul de absolvire

DESPRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire constă într-o proba teoretică ( test scris ) şi o probă orală respectiv susţinerea unui proiect de absolvire. În urma absolvirii cursurilor se obţine un certificat şi ecuson de ghid pentru turismul cultural în Bucureşti însoţit de suplimentul descriptiv ce va confirma competentele dobândite.

CUM APLIC LA ACEST CURS ?
Înscrierea se face online la adresele :
<ghiziiBucure[email protected]> sau <[email protected]> .

Pentru alte detalii sau orice informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi la numerele de telefon : 0772065650 ; 0740052923 sau pe adresele de e-mail de mai sus.