UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA
VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAŢI LA VERNISAJUL EXPOZIŢIEI DE GRAFICĂ ŞI PICTURĂ
“MAGIA GESTULUI”
ION TRUICĂ
INVITATI:
AURELIA MATEI
DAN TUDOR TRUICĂ
LÁSZLÓ BOTÁR
VERNISAJUL VA AVEA LOC MIERCURI, 9 IANUARIE 2013, ORA 19.00
LA GALERIA DE ARTĂ “ORIZONT”
BULEVARDUL NICOLAE BĂLCESCU 23A, BUCUREŞTI
EXPOZIŢIE DESCHISĂ ÎN PERIOADA 9 – 22 IANUARIE 2013
PREZINTĂ:
PROF. UNIV. DR. EUSEBIU ŞTEFĂNESCU
UN PROIECT SPRIJINIT DE TRUICART EVENTS