Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor” Sighișoara

16-30 11. 2012

Expoziție de grup a cadrelor didactice de la Facultatea de Arte Plastice, Pictură și Sculptură, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Coordonatori:

Andor KŐMIVES (UAD Cluj)

Dorel MOISE (AAP Sighisoara)

Participanți:

Vlad BERTE, Aurel CUCU, Andor KŐMIVES, Tibor KOLOZSI, Duka István KUDOR, Nicolae MAN, Florin MARIN, Ioan Aurel MUREȘAN, Radu MORARU, Ioana OLĂHUȚ, Alexandru PĂSAT, Daniel POP, Ioana Alexandra POPA, Ioan SBÂRCIU, Florin ȘTEFAN, Ionel TĂNASE