Coaliția Sectorului Cultural Independent (CSCI) lansează vineri, 9 noiembrie de la ora 11.00 documentul programatic Carta pentru Cultura Vie. Însoțită de o dezbatere publică, lansarea marchează începutul unei campanii în sprijinul artelor și va avea loc la ZonaD – studio Paradis Serial (str. Iulia Hașdeu nr. 3, între Calea Griviței și Popa Tatu).

Carta pentru Cultura Vie este o pledoarie argumentată pentru un alt mod de a face și de a sprijini cultura în România. Cultura se face în prezent și este generatoare de prezent –  Coaliția dorește să transmită acest mesaj încă o dată și în forma acestui material care face o analiză a situației actuale din cultură în România, explică conceptul de cultură vie și principiile pe care se întemeiază și propune o serie de măsuri concrete considerate de importanță majoră în prezent.

Carta urmează a fi supusă atenției partidelor politice și autorităților centrale și locale în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din decembrie. Dincolo de momentul actual și de contextul alegerilor, prin măsurile propuse și argumentarea simplă și clară în sprijinul acestora, Carta reprezintă un document de referință pentru orice campanie prezentă și viitoare în sprijinul artelor în România.

Măsurile propuse la nivelul autorităților centrale și locale și principiile în baza cărora acestea ar trebui adoptate sînt justificate inclusiv de analiza datelor statistice existente. De exemplu, argumentul necesității sprijinirii artiștilor independenți și a sectorului non-profit se bazează pe calculul estimativ potrivit căruia la nivelul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național finanțarea oferită organizațiilor non-guvernamentale prin concurs, în mod transparent reprezintă un procent infim de 0,001% din bugetul acestuia (care a fost 720 mil lei, în 2011), în vreme ce totalul finanțărilor publice la nivel național (cumulat Administrația Fondului Cultural Național, ICR – programul Cantermir și Centrul Național al Dansului București) ajungea la doar 3.229.800 lei în 2011. În 2012, cultura a primit 0,6% din PIB. Prin comparaţie cu state precum Spania (0,66% din PIB în 2008), Italia (0,44% din PIB în 2010), Polonia (0,58% din PIB în 2008) sau chiar Bulgaria (aproximativ 0,64% din PIB în ultimii ani), Ungaria (0.57% PIB în 2009) se poate observa că România nu se clasează între ultimele state în ceea ce priveşte alocarea bugetară pentru cultură. Acest lucru indică în primul rând nevoia de reformă a gestionării resurselor financiare pentru cultură, şi abia secundar nevoia de “mai mulţi bani”.

Carta pentru Cultura Vie este disponibilă la www.culturavie.ro, unde aceasta poate fi și semnată. Peste 150 de profesioniști din domeniul cultural – artiști, manageri, organizații din toată țara au aderat la acest demers. Realizatorii Cartei încurajează preluarea și asumarea documentului de către toți cei interesați să devină ambasadori ai Cartei în comunitatea lor.

Carta pentru Cultura Vie este realizată în cadrul proiectului VOT CULTURA 2012, organizat de Coaliția Sectorului Cultural Independent și Asociația MetruCub – resurse pentru cultură, în parteneriat cu Fundația Gabriela Tudor, Fundația AltArt și Institutul Intercultural Timișoara. Proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Membrii activi ai Coaliției sint : Asociația MetruCub – resurse pentru cultură, Fundația AltArt, Fundația Gabriela Tudor, artsf – artist management service, Asociația Colectiv A, Asociația GroundFloor Group, Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului, Asociația pepluspatru/ Centrul de Introspecție Vizuală și Asociația Jumătatea Plină.
www.culturavie.ro | http://coalitiasectoruluiculturalindependent.wordpress.com/