rupTrup / break Body

Bogdan Rața & Mihai Zgondoiu
24 octombrie – 24 noiembrie 2012
Vernisaj: miercuri 24 octombrie 2012, ora 18.00, Muzeul de Artă Timişoara
 
 
rupTrup / break Body

“Spaţiu al alienării ori al eliberării de sine, trupul devine pentru doi dintre cei mai importanţi tineri artişti vizuali de la noi, Bogdan Raţa şi Mihai Zgondoiu, loc de cercetare, alchimie a unor timpuri postmoderne şi cunoaştere egotică. În fond, ni se propune o operă deschisă privirii în Interior, acolo unde e şi întunericul, şi abisul, şi germenele de lumină. Dincolo de execuţia stilistică sigură şi care asimilează canonul şi anticanonul, rămâne bucuria de a descoperi în corpusculul unei forme unda Creaţiei şi metafizica unei priviri în care se plimbă, văzută ori nevăzută de nimeni, Particula lui Dumnezeu!”

„Space of alienation or of self liberation, the body becomes, for two of the most important visual artists in Romania, Bogdan Rata and Mihai Zgondoiu, a place of research, alchemy of post-modern times and self knowledge. We are faced with a creation that takes a look at the Inside, where the dark, the abyss and the seed of light exist. Beyond the stylistic execution that assimilates both the canon and anti-canon, it remains the joy of discovering in the corpuscle of a form the wave of Creation and the metaphysics of a look in which it is walking, seen or unseen, the Particle of God.”

Dan Mircea Cipariu,

scriitor & comentator de artă / writer and art commentator

“Bogdan Raţa şi Mihai Zgondoiu nu sunt doar doi artişti tineri, ci şi doi bărbaţi tineri pentru care trupul este un univers extrem de ofertant. Şi, ca orice univers, el pare infinit şi este plin de surprize, tentaţii, necunoscute, bucurii, angoase, metamorfoze. Iar ei nu se mulţumesc să-l exploreze… epidermatic, adică nu rămîn doar bărbaţi, ci îl sondează cu instrumentele artei vizuale. Îl… rup şi călătoresc prin el. O parte din ce au descoperit ei se poate vedea. Şi se poate explora mai departe!”

„Bogdan Raţa and Mihai Zgondoiu are not just two young artists but two young men for which the body is an extremely plentifull universe. And, like any other universe, it seems infinite and full of surprises, temptations, mysteries, joys, anguishes, metamorphoses. And they are not satisfied with just exploring it…at an epidermic level, meaning they dont remain just men but they fathom it with the instruments of visual art. They..tear it and they travel inside it. A part from what they discovered can be seen. And can be explored beyond!”

Robert Șerban,

writer and art critic / scriitor & critic de artă
Organizator: Muzeul de Artă Timişoara
Parteneri: Facultatea de Arte şi Design Timişoara, Brumar, VOX Filemaker Solutions
Parteneri media: Ora de Timiş, Agentiadecarte.ro, Modernism.ro