Adrian Guţă este istoric şi critic de artă, conferenţiar universitar dr., şeful Catedrei de Istoria şi Teoria Artei a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti (2001−2004 şi din 2008). Redactor-şef al revistei Arta (Serie nouă), editată de Uniunea Artiştilor Plastici din România (2000−2001). A fost co-curator al participării româneşti la Bienala de Artă de la Veneţia (1997). A publicat volumul “Generaţia ’80 în artele vizuale” (2008). Scrie studii, eseuri, cronici şi articole despre arta contemporană românească, apărute în reviste de artă, periodice de cultură, cărţi şi cataloage tipărite în ţară şi străinătate (din 1980).