Institutul Cultural Român de la Budapesta găzduieşte  expoziţia de pictură, fotografie şi fotoreportaj „între timp flori şi florărese în Bucureşti”, o paralelă între Bucureştiul interbelic şi cel contemporan, între florăresele de altădată şi cele de acum, în viziunea curatorului Pavel Şuşară, critic de artă.

“Intre timp, flori şi florărese în Bucureşti, expoziţia deschisă în premieră la Muzeul Ţăranului, este acum la ICR Budapesta. Cei trei artişti, Mirela Trăistaru, pictură, Lucian Muntean, fotografie, şi Iustin Scărlătescu, fotografie de arhivă prelucrată, fac o radigrafie subtilă a spaţiului urban, în speţă a celui bucureştean, luînd ca pretext narativ şi plastic unul dintre cele mai pregnante personaje din mitologia capitalei româneşti, şi anume Florăreasa. Prezenţă exemplară, apariţie festivă şi pitorească, fiinţă investită cu o funcţie socială unică, Florăreasa este o ţigancă mîntuită, un oficiant tainic şi un liant, cu o profundă forţă hipnotică, între cele mai diverse şi, aparent, ireconciliabile straturi ale corpului social. Prin prezenţa şi prin prestaţia ei, mahalaua se conciliază cu palatul, centrul cu periferia, iarna cu vara şi ziua cu noaptea. Florile transgresează anotimpurile şi prejudecăţile, comunică simplu mesaje dificile, stimulează forţa de seducţie şi alimentează, pînă la abandon, reveriile romantice. Pretext de meditaţie şi de melancolie pentru trecători, subiect literar şi model pentru pictori, lumea florilor şi a florăreselor a făcut o carieră exemplară în Bucureştiul ultimilor două sute de ani, chiar dacă aici, sau tocmai de aceea, spaţiul urban nu a fost nici pe departe unul al marilor armonii. Fotografiile resuscitate – document istoric absorbit într-o contempoaneitate alertă şi relativistă – ale lui Iustin Scărlătescu, decupajele exacerbate, prelucrate pictural, din fotografiile lui Lucian Muntean şi sălbăticia edenică, senzualitatea fremătătoare şi jerbele cromatice din pictura Mirelei Trăistaru propun tot atîtea variante de lectură pentru unul dintre miturile urbane fundamentale – Flori şi Florărese. “ Pavel Şuşară
Expoziţia redă atmosfera pieţei de flori din Bucureştii vechi, cu florăresele care practicau această meserie din generaţie în generaţie, pusă faţă în faţă cu sistemul actual al comercializării florale. Începând cu imagini de arhivă din anii 1920 până la cele din zilele noastre, expoziţia propune o călătorie “între timp” prin intermediul creaţiilor artiştilor, Mirela Traistaru, Lucian Muntean şi Justinian Scărlătescu – pictură, fotografie sau reportaj. Vernisajul a avut loc miercuri, 4 aprilie 2012. Expoziţia va putea fi vizitată la sediul ICR Budapesta (str. Izsó nr. 5.) până în data de 14 mai 2012.

Gazda evenimentului doamna Brînduşa Armanca, Director ICR Budapesta i-a avut printre invitatii de seama pe  Excelenţa Sa Ambasadorul României în Ungaria, Alexandru Victor Micula.

Multumim echipei ICR Budapesta pentru modul profesionist in care au organizat acest eveniment: Dr. Brînduşa Armanca-Director, Bartha Csaba-Director adjunct, Sólyom Pigai Réka-referent principal, Bogdan Geană-referent principal relaţii, Ţarnă Bacoşcă Cristian-referent relaţii, Ruxandra-Mihaela Hagiescu-secretară, Nagy Lajos-translator.

http://www.icr.ro/budapesta/evenimente-2/intre-timp-flori-si-florarese-in-bucuresti-si-morgen-la-film-klub.html

vezi slide-show: http://www.youtube.com/watch?v=lgVpZgvLPLY&lr=1

foto Lucian Muntean si Justinian Scarlatescu.