Bienala Internaţională de Grafică ediţia a-II a
Evenimentul este organizat sub patronajul dlui Kelemen Hunor – Ministrul Culturii Cultelor şi a Patrimoniului Naţional.
Organizatori: Judeţele din Ţinutul Secuiesc, Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea din judeţul Harghita şi Centrul de Cultură al Judeţului Covasna.
Perioada de desfăşurare: 18 mai – 30 iunie 2012
Secţiunile Bienalei:
  • I. Grafică tradiţională
  • II. Grafică experimentală
Condiţiile de eligibilitate şi regulamentul de participare:
I. Secţiunea Grafică Tradiţională
1. Participanţii:
La această Secţiune se pot înscrie artişti plastici şi studenţi de la universitătile de artă din România şi din străinătate, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în prezentul Regulament.
Toţi artiştii care doresc să intre în competiţia deschisă de Bienală au obligaţia de a anexa la fişa de înscriere şi autobiografia artistică/CV.
2. Datele despre lucrările de artă şi autorii /artiştii înscrişi în concurs:
La Secţiunea Grafică Tradiţională, se acceptă lucrări realizate prin tehnici tradiţionale de imprimare, prin procedeul tiparului înalt, adânc şi al celui plan (xilogravură, linogravură, aquaforte, aquatinta, mezzotinta, litografie, serigrafie, etc) Nu se admit desene, desen pastel, aquarelă etc. Pe spatele lucrărilor, autorii au obligaţia de a lipi o fişă cu datele din tabelul anexat care trebuie anexat şi la fişa de înscriere.
3. Toţi artiştii au dreptul de a participa în concurs cu maximum 3 lucrări, care pot constitui şi o serie, toate fiind considerate drept o singură participare.
4. La categoria Grafică Tradiţională, dimensiunile maxime acceptate sunt 100 x70 cm.
5. Locul şi data limită de expediere a lucrărilor :
5/a: Prejurizarea:
În prima etapă a acestei Secţiuni, participanţii trebuie să trimită reproduceri foto perfecte ale lucrărilor înscrise, în format digital, conform următorilor parametri:
Fotografii digitale în format *.tiff sau *.jpg, rezoluţie 300 dpi, la adresele de email: [email protected] sau la [email protected].
Este obligatoriu ca reproducerile digitale să fie însoţite de fişa de înscriere şi fişa cu datele lucrărilor!
Data limită acceptată pentru trimiterea reproducerilor digitale este 20 martie 2012, ora 12.00. inclusiv.
Important!!! În această fază de prejurizare, NU trebuie trimise prin poştă lucrările originale! ( în caz contrar, organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea înapoierii lor).
Rezultatele prejurizării vor fi comunicate fiecărui participant, prin e-mail.
5/b: Acordarea premiilor
În a doua etapă a Bienalei, la Secţiunea Grafică Tradiţională, vor rămâne în concurs artiştii care au trecut de faza prejurizării şi care vor fi contactaţi pentru a trimite prin poştă lurările originale.
Data limită de PRIMIRE a lucrărilor originale este 27 aprilie 2012; lucrările pot fi trimise prin poştă sau pot fi aduse personal la următoarea adresă: Centrul Cultural şi de Arte – Lăzarea, 537135 – Lăzarea, Aleea Bastionului 67., jud. Harghita, România.
Vă rugăm să menţionaţi pe plic/ colet: Bienala de Grafică 2012!
Lucrările primite după data limită vor fi considerate respinse.
6. Lucrările înscrise în concurs pot fi creaţii pe orice temă, singura condiţie eliminatorie se referă la perioada în care au fost create, în sensul că se admit doar opere create în ultimii 5 ani.
7. Lucrările trebuiesc numerotate şi semnate, după regulile internaţionale în domeniul graficii multiplicative.
II. Secţiunea Grafică Experimentală
1. Participanţii
Şi la această Secţiune se pot înscrie artişti plastici şi studenţi de la universitătile de artă din România şi din străinătate, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în prezentul Regulament.
Toţi artiştii care doresc să intre în competiţia deschisă de Bienală au obligaţia de a anexa la fişa de înscriere şi autobiografia artistică/CV.
2. Datele despre lucrările de artă şi autorii /artiştii înscrisi în concurs:
La Secţiunea Grafică Experimentală, se acceptă creaţii de grafică realizate prin cele mai noi soluţii şi tehnici de imprimare, cu caracter experimental/inovator (C-print, electrografică, fotolitografie etc.).
NU SE ADMIT DESENE, AQUARELĂ etc.
Pe spatele lucrărilor, autorii au obligaţia de a lipi o fişă cu datele din tabelul anexat care trebuie anexat şi la fişa de înscriere.
3. Toti artiştii au dreptul de a participa în concurs cu maximum 3 lucrări, care pot constitui şi o serie, toate fiind considerate drept o singură participare.
4. La categoria Grafică Experimentală, dimensiunile maxime acceptate sunt 200 x100 cm.
5. Locul şi data limita de expediere a lucrărilor de artă:
5/a: Prejurizarea:
În prima etapă a Secţiunii Grafică Experimentală, participanţii trebuie să trimită reproduceri foto perfecte ale lucrărilor înscrise, în format digital, conform următorilor parametri:
Fotografii digitale în format *.tiff sau *.jpg , rezoluţie 300 dpi, la adresele de email: [email protected] sau la [email protected].
Este obligatoriu ca reproducerile digitale să fie însoţite de fişa de înscriere şi fişa cu datele lucrărilor!
Data limită acceptată pentru trimiterea reproducerilor digitale este 20 martie 2012, ora 12.00. inclusiv.
Important!!! În această fază de prejurizare, NU trebuie trimise prin poştă lucrările originale! ( în caz contrar, organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea înapoierii lor).
Rezultatele prejurizării vor fi comunicate fiecărui participant, prin email.
5/b: Acordarea premiilor
În a doua etapă a Secţiunii Grafică Experimentală, vor rămâne în concurs artiştii care au trecut de faza prejurizării şi care vor fi contactaţi pentru a trimite prin poştă lurările originale.
Data limită de PRIMIRE a lucrărilor originale este 27 aprilie 2012; lucrările pot fi trimise prin poştă sau pot fi aduse personal la următoarea adresă:
Bienala Internationala de Grafica Editia a II-a
Data limită:  20 martie 2012
Data încărcării:  13 februarie 2012, 12:15:56
Grupul ţintă:  Persoane fizice (322)
Tip:  Concurs (31)
Domeniu:  Desen (3)

Fisa de inscriere in attachement

Centrul Cultural şi de Arte – Lăzarea, 537135 – Lăzarea, Aleea Bastionului 67., jud. Harghita, România.
Vă rugăm să menţionaţi pe plic/ colet: Bienala de Grafică 2012!
Lucrările primite după data limită vor fi considerate respinse.
6. Lucrările înscrise în concurs pot fi creaţii pe orice temă, singura condiţie eliminatorie se referă la perioada în care au fost create, în sensul că se admit doar opere create în ultimii 5 ani.
7. Lucrările trebuie numerotate şi semnate, după regulile internaţionale în domeniul graficii multiplicative.
Juriul, jurizarea şi acordarea premiilor
Juriul este compus din graficieni şi istorici de artă recunoscuţi internaţional, iar procesul de jurizare se va derula în două etape, descrise mai sus, la prezentarea Secţiunilor Bienalei.
Câştigătorii vor fi aleşi dintre artiştii care au rămas în concurs după prejurizare. Lucrările finaliste vor fi expuse, în funcţia posibilităţilor de expunere, în Galearia de Artă a Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe. În cursul anului 2012, vor fi organizate expoziţii cu lucrările Bienalei Internaţionale de Grafică, ediţia II, şi în alte oraşe.
  • Deschiderea oficială a Bienalei va avea loc sâmbăta, 18 mai 2012. Participanţii vor fi informaţi din timp asupra deciziilor juriului, prim email, telefon sau scrisoare poştală.
  • Lucrările premiate vor rămâne în Colecţia Bienalei.
  • Lucrările expuse vor fi înapoiate autorilor, prin poştă, în termen de un an de la data expoziţiei.
  • Lucrările finaliste vor apărea în Catalogul Bienalei.
  • Prezenta adresă şi fişa de înscriere sunt multiplicabile şi au fost emise pentru a funcţiona ca documente despre Criteriile de eligibilitate şi Regulamentul Bienalei Internaţionale de Grafică din Secuime.
Taxă de participare la Bienala Internaţională de Grafică II este de 10 euro sau 44 ron, pentru fiecare lucrare, care poate fi depusă la următoarele conturi bancare:
EURO: IBAN COD: RO52 BRDE210SV00910292100 Banca: BRD GHEORGHIENI str. Libertatii nr 6
Swift Cod: BRDE ROBU
ROL: Iban Code: RO61BRDE210SV01421302100 Banca: BRD GHEORGHIENI
Taxa de participare este valabilă numai artiştilor selectati după prejurizare, în prima fază de trimitere a lucrărilor pt. prejurizare taxa nu este plătibilă.
Artiştii rămaşi în concurs după etapa de prejurizare sunt rugaţi să trimită lucrările originale împreună cu extrasul de cont bancar care confirmă achitarea taxei de participare.
Generalităţi:
Nu pot aplica organizaţii profesionale şi asociaţii, ci doar persoane fizice, respectiv artişti şi studenţi ai universităţilor de arte, la secţiunile şi în condiţiile mai sus menţionate. Lucrările de grafică originale trebuie trimise prin poştă sau aduse personal, fără cadru şi paspartu, în mapă sau în cilindru de carton. Organizatorii nu sunt responsabili de eventuale deteriorări în timpul transportului poştal.
Artiştii care au rămas în concurs după prejurizare şi nu au achitat taxa de participare până la 15 aprilie 2012, vor fi consideraţi excluşi din competiţia Bienalei.
Premii:
Marele Premiu al Bienalei : 2000 euro – sponsor Vegyepszer ZRT
Premiul Nagy Imre 1000 euro ( jud. Harghita)
Premiul Plugor Sándor 1000 euro ( jud. Kovasna)
Premiul Nagy Pál 1000 euro ( jud. Mureş)
Gala de premiere va avea loc pe 18 mai 2012, la Teatrul Tamási Áron din Sfântu-Gheorghe.
Organizatori:
Centrul Cultural și de Arte Lăzarea
Centrul de Cultură a Județului Covasna
Consiliul Județean Covasna
Consiliul Județean Harghita
Olimpia Urdea
Tel: +40751363667