Melenia Art Gallery vă invită joi, 17 noiembrie, la vernisajul unei expoziţii de pictură, care-i va reuni pe artiştii plastici Maia Ştefana Oprea şi Laurenţiu Midvichi.

De o elegantă precizie a senzorialului, Laurenţiu Midvichi va fi prezent pe simeze cu o serie de portrete ce combină o diversitate stilistică şi care-şi propun explorarea în profunzime a stărilor de penumbră ale chipului uman, cu un accent semnificativ pus pe elementul alterităţii.

Laurenţiu MIDVICHI: „Am ales portretul, deoarece e tema care mă provoacă cel mai mult. Într-un anume fel, în multe dintre aceste portrete am stabilit o relaţie foarte bizară între mine şi persoana portretizată, pe care aş putea-o descrie în felul următor: autoportret în Celălalt. Din punct de vedere stilistic, nu sunt toate la fel, singurul lor element comun fiind tuşa.”

Artistă de o impresionantă polivalenţă picturală, Maia Ştefana Oprea va aduce în faţa publicului ultimele sale lucrări, caracterizate printr-o comoţie încifrată a formei, având ca numitor comun combustia abstractă şi tuşa expresionistă, toate reunite într-un travaliu intern situat în afara „vicisitudinilor” lirice ale simţurilor.

Maia ŞTEFANA OPREA: „Cu aceste lucrări pot spune că am intrat într-un nou, şi destul de bulversant pentru mine, <<ritm cardiac>> al artei mele. În prezent, experimentele mele estetice sunt suspendate într-o zonă a abstractului şi a abstracţiunilor, provocate de ocuparea mută şi violentă a unui spaţiu imaginar în care se petrece, într-un ritm obsesiv, un singur şi halucinant <<eveniment>>: lupta dintre anularea şi respectarea vidului.”

Melenia Art Gallery

Constantin Daniel, nr. 3, sector 1, București