vernisaj 19 octombrie 2010

▲ este un proiect pe termen lung care se concentrează pe interpretări perceptive; acestea sunt mai presus de timp, de vreme ce timpul cosmic este prisma care refractează realitatea în diversitatea ei. ceea ce percepem este rezultatul unor suprapuneri între experienţe trecute, cultura proprie şi interpretarea a ceea ce e perceput. în cazul vizionării, unii pot vedea chiar proiecţia obiectului pe ochiul minţii. dacă percepţia e procesul de trezire a conştiinţei şi ajna e asociat cu al treilea ochi, prisma este instrumentul pentru formarea percepţiei. prisma ilustrează credinţa mea că diversitatea lumii derivă dintr-un tot unitar. astfel, caut să creez un ▲ “esemplastic” pentru a demonstra cum acelaşi obiect poate fi perceput în mai multe feluri. aşa cum un lucru poate genera percepţii diferite, tot aşa poate să nu genereze niciuna. dacă obiectul nu are fundament în conştiinţa persoanei, aceasta nu îl va percepe. persoane care nu gândesc în imagini pot ignora morfismul lumii în schimbare. procesele percepţiei schimbă constant ceea ce văd oamenii. când o persoană observă ceva cu o idee preconcepută legată de obiectul în cauză, va tinde să descopere acestă idee fie că ea există sau nu. acest fapt îşi are originea în incapacitatea oamenilor de a procesa informaţii noi fără a le filtra prin cunoştiinţele lor deja cumulate. bagajul unei persoane îi modelează realitatea în aceeaşi măsură ca adevărul, deoarece ochiul uman poate contempla doar ceea ce a văzut deja. când un obiect nu este înţeles, mintea se va agăţa de elemente pe care le recunoaşte, pentru a prelucra ceea ce percepe. acele părţi ale trecutului nostru care se apropie cel mai mult de un lucru nefamiliar devin proiecţia obiectului neînţeles. această ambiguitate a percepţiei seamănă cu o diversiune şi duce la diversitatea înţelegerii existenţei. astfel, intenţia mea este să dovedesc că imaginea-obiect-existenţă are multiple interpetări perceptuale în drumul spre conştientizare. astfel, în ciuda căilor diferite de abordare, cu toţii vom ajunge să vedem ansamblul imaginii. imaginea se va realiza în timpul deschiderii, de faţă cu publicul. doresc să menţionez că, deşi proiectul este la începuturi, sper să îl realizez în toate locurile şi oraşele pe care le voi vizita.