ÎN MIEZUL LUCRURILOR * IN THE CORE OF THINGS

23 februarie – 20 martie 2011

Muzeul de Artă din Cluj &

Galeria Calina din Timişoara

Curator: Ileana Pintilie

În miezul lucrurilor

Pictura tânără în anamneză

Revenirea la pictură, în ultimele decenii, semn al unei reînnoiri continue a mijloacelor de expresie artistică, a condus la reaşezarea acestui gen în vârful ierarhiei artistice. Astfel, pictura ocupă un loc din ce în ce mai vizibil pe scena internaţională, dar şi locală, chiar dacă în arta actuală aceste ierarhii nu mai sunt atât de importante. În ultimele decenii, recuperarea picturii s-a făcut prin îmbogăţirea, cu infinite posibilităţi, a limbajului vizual, care nu mai este limitat de nimic, dând frâu liber imaginaţiei nestăvilite a creatorului, dar şi a aspectelor tematice sau a gradului de libertate al artistului, care nu mai cunoaşte constrângeri de nici un fel, în afara celor autoimpuse.

Artistul are libertatea deplină asupra subiectului şi asupra posibilităţilor de exprimare; căutările lui se pot îndrepta spre universul uman, subiectiv, senzitiv – chiar şi spre el însuşi, într-o autocontemplare narcisistă -, dar şi spre cel tehnologic, absorbind în interiorul operei experimentele făcute cu ajutorul fotografiei, artei video sau a computerului. El are libertatea să reinventeze spaţii virtuale fascinante, perspective abisale sau suspendate, în căutarea celor mai fanteziste idei, făcându-l adesea pe spectator complicele arsenalului său imaginativ.

Pentru unii artişti pictura înseamnă o căutare a unor modalităţi de expresie mai interiorizate, cu cercetări vizuale mai puţin spectaculoase, îndreptate spre o rigoare a reprezentării, în care dialogul se poartă între absenţa figuraţiei şi prea-plinul vibraţiei optice şi cromatice a tuşelor sau spre o încărcare cu materie, ca într-un relief.

Prospecţiunile făcute în mediul artistic local ne-au condus la selectarea unui număr de 13 artişti, de la foarte tineri până la artişti consacraţi: Daniel Brici, Gheorghe Fikl, Andreea Foanene, Cosmin Haiaş, Robert Köteles, Liliana Mercioiu Popa, Sorin Neamţu, Laurian Popa, Andrei Rosetti, Cristian Sida, Sorin Scurtulescu, Reka Ugron, Mihai Zgondoiu.

Apariţia unei generaţii de tineri pictori în Timişoara, diversitatea şi dinamica excepţională a creaţiei lor, imprimând o energie nouă oraşului şi chiar regiunii, au determinat realizarea acestei prime scanări şi acestei prime selecţii – o variantă din mai multe posibile – a expoziţie actuale. Avem convingerea că aceşti artişti merită să fie cunoscuţi dincolo de orizontul cultural local şi că ei ar putea fi prezenţi şi în expoziţii naţionale sau internaţionale.

Ileana Pintilie