Publicaţie emblematică a mediului vizual românesc (înfiinţată în 1954), ARTA apare din nou, după zece ani de tăcere, într-o formulă editorială şi grafică performantă, adusă la zi.

Primul număr este o sinteză a anului 2010, o versiune concentrată dar verosimilă a ceea ce s-a întîmplat mai inedit şi mai valoros în cîmpul vizual românesc în anul care tocmai s-a încheiat. Sumarul conţine rubrici incitante: bienalele internaţionale organizate în România, expoziţii de grup din ţară şi din străinătate, mari proiecte de cercetare vizuală interdisciplinară, programe editoriale legate de cartea de artă românească, şi mai ales dosare ale artiştilor care au avut expoziţii personale marcante în 2010 – Horia Bernea, Ion Grigorescu, Rudolf Bone, Irina Botea, Mircea Cantor, Călin Dan, Dan Perjovschi, Cristian Paraschiv, Teodor Graur, Anca Mureşan, Miklos Onucsan, Gili Mocanu, Roman Tolici, Aurel Vlad, Francisc Chiuariu şi alţii.

Revista ARTA îşi propune să ofere o imagine de ansamblu asupra scenei vizuale româneşti, cu accent pe noile media (foto, video, instalaţie, multimedia) dar şi pe tehnicile tradiţionale (pictură, sculptură, grafică, arte decorative), în corelaţie cu noile forme de experiment vizual din alte domenii precum filmul, sociologia, dansul, antropologia, arhitectura şi urbanismul. Proiectele inter şi trans-disciplinare sunt privilegiate, şi, prin ele, o înţelegere nouă a vizualului ca un domeniu de vîrf al cercetării noii sensibilităţi a epocii noastre, marcate de urbanism, mass-media, tehnoştiinţe şi globalism.

Conceptul grafic şi producţia au fost realizate de igloo media, o editură recunoscută pe piaţa de profil pentru calitatea vizuală a produselor pe care le-a publicat (www.igloo.ro).

Editată de Uniunea Artiştilor Plastici din România în limbile română şi engleză, revista ARTA este şi o carte de vizită exigentă şi elegantă, orientată către spaţiul artistic internaţional. (M.C.)

 

Redacţia: Petru Lucaci, director; Magda Cârneci, redactor-şef; Corina Duma, graphic design; Andreea Amzoiu, secretar de redacţie

Concepţia grafică şi producţia: igloomedia.

Dsitribuţie: FAB Group Associates

Format: 300 x 230 mm

Număr de pagini: 180

Imagini color

Apariţie: decembrie 2010/ianuarie 2011

Publicaţie bilunară

Preţ: 35 lei

Contact şi informaţii: [email protected]

Revista poate fi achiziţionată la librăriile Cărtureşti şi Humanitas şi prin reţelele de distribuţie Inmedio şi Hiparion.