Fundația Culturală Europeană (ECF European Cultural Foundation)

Fundaţia Culturală Europeană a fost fondată la Geneva, în 1950, de către filozoful elveţian Denis de Rougemont, la un an după apariţia Consiliului Europei, la 5 mai 1949.

Începând cu 1960, Fundaţia îşi are sediul la Amsterdam. Scopul tuturor activităţilor pe care le desfăşoară Fundaţia este cooperarea culturală şi activitatea artistică, proces în care trans­gresarea frontierelor constituie un factor important. FCE iniţiază, sprijină cooperarea culturală dincolo de frontierele Europei, dezvoltă noi experienţe culturale şi activităţi mediatice, oferind granturi, iniţiind şi coordonând programe pentru organizaţii şi indivizi. FCE este, de asemenea, implicată în dezvoltarea integrării şi construcţiei europene. FCE lucrează în parteneriat cu alte importante organizaţii europene din domeniul culturii.

Există patru scheme de granturi: Collaboration, Balkan Incentive Fund for Culture, STEP beyond travel și Artistic Grants .

Detalii aici

Guidelines aici

Jan van Goyenkade 5,
The Netherlands
NL-1075 HN Amsterdam
Tel: +31 (0) 20 573 38 68
Fax: +31 (0) 20 675 22 31

Persoană de contact: Esther Claassen

Email: [email protected]
http://www.eurocult.org

Update septembrie 2010

Cultura 2007-2013 – Agenție Națională de gestionat fonduri europene

Bani europeni dela Education, Audio-Visual & Culture – Executive Agency  (EAEAC)

Obiectivul general al Programului este să contribuie la punerea în valoare a spaţiului cultural comun bazat pe o moştenire culturală similară, prin dezvoltarea cooperării culturale între operatorii culturali din statele participante la Program, cu scopul de a încuraja emergenţa cetăţeniei europene.

Obiectivele specifice ale Programului sunt următoarele:

  • promovarea mobilităţii transnaţionale a persoanelor care activează în sectorul cultural
  • încurajarea circulaţiei transnaţionale a operelor şi a produselor culturale şi artistice
  • încurajarea dialogului intercultural

Pentru a fi eligibili, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:

  • trebuie să fie organizaţii publice sau private cu statut legal, a căror principală activitate să se desfăşoare în domeniul culturii (sectorul cultural sau creativ)
  • trebuie să aibă sediul social / să fie înregistraţi în unul dintre statele participante la Program

Persoanele fizice nu pot solicita finanţare.

Solicitanţii trebuie să aibă sediul social / să fie înregistraţi în una din următoarele ţări participante la Program:

  • statele membre ale Uniunii Europene;
  • ţările care fac parte din Spaţiul Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia);
  • ţările candidate la UE (Croaţia, Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) şi Serbia;

Statele din Balcanii Occidentali (Albania, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru) ar putea deveni eligibile cu condiţia semnării unui Memorandum de Înţelegere care prevede participarea lor la Program.

Aplicanţii trebuie să aibă surse de finanţare sigure şi suficiente pentru activităţile propuse pe toată perioada desfăşurării proiectului şi să participe la finanţarea acestuia.

Suma finanţării proprii menţionate la venituri în bugetul estimativ este considerată a fi sigură.

Finanţarea acordată nu trebuie să aibă ca scop sau rezultat producerea de profit pentru beneficiar. Profitul este definit ca un surplus al veniturilor faţă de cheltuieli. Orice surplus va avea ca rezultat reducerea proporţională a finanţării.

Contul sau sub-contul bancar indicat de beneficiar (coordonator) trebuie să facă posibilă identificarea fondurilor transferate de Agenţia Executivă.

Calendarul de granturi cel mai recent

Proiecte câștigătoare pe 2009

Punctul de Contact Cultural al României funcţionează în cadrul Centrului de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene.

Strada Barbu Delavrancea nr 57, etaj 1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011353.

Tel/ Fax:021.316.60.60 /  021.316.60.61

E-mail: [email protected]

Persoane de contact:

Mioara Lujanschi ([email protected])

Bianca Floarea ([email protected])

http://www.cultura2007.ro

Update: iulie 2010